Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (92) om de genade van volharding

Ontvangen op zondag 6 januari 2013

17.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de Heilige Geest dat onbekenden, van over heel de wereld, nu gehoor geven aan deze oproep van de Hemel.

Dat zoveel duizenden zielen met liefde in hun hart samen zijn gekomen om Mijn kruistochtgebedsgroepen aan te hangen, kan zich alleen maar voordoen door de kracht van de Heilige Geest.

Jullie zullen onmiddellijk weten wanneer een missie echt van God komt door het aantal mensen dat geroepen wordt en zich in Mijn heilige naam eendrachtig verenigt. Er worden geen vragen gesteld. Er wordt niet om geld verzocht. Er zijn geen twistgesprekken. Zij komen gewoon allemaal bijeen, uit liefde voor Mij. Omwille van het antwoord van zovelen op Mijn kruistochtgebeden, in zoveel landen, schenk Ik hun nu deze zegen.

Mijn geliefde leerlingen, jullie brengen Mij grote vreugde en troost. Voor de trouw en het doorzettingsvermogen dat jullie getoond hebben, zegen Ik jullie met de gave van de Heilige Geest. Van deze dag af zal Ik jullie, bij elke taak die jullie ondernemen om Mij te helpen zielen te redden voor Mijn Tweede Komst, een bijzondere genade schenken die jullie onmiddellijk zullen herkennen. Het is de genade van volharding ondanks tegenspoed.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (92)om de genade van volharding.

O lieve Jezus,
ik vraag U om de gave van volharding.
Ik smeek U om mij de genaden te verlenen die ik nodig heb
om Uw allerheiligste woord te handhaven.
Ik vraag U om mij te verlossen van alle resterende twijfels.
Ik vraag U om mijn ziel te overspoelen
met goedheid, geduld en volharding.
Help mij waardig te blijven wanneer ik in Uw naam beledigd word.
Maak mij sterk en bekleed mij met de genade om door te gaan,
zelfs wanneer ik moe ben, het mij aan kracht ontbreekt
en ik te maken krijg met al de beproevingen
die in het vooruitzicht liggen,
terwijl ik onvermoeibaar werk
om U te helpen de mensheid te redden. Amen.

Ga, Mijn dierbare volgelingen, en weet dat Mijn Hart barst van liefde en vreugde als Ik jullie liefde aanschouw, wanneer jullie gehoor geven aan Mijn oproep.

Ik houd van jullie en bedek jullie met Mijn Kostbaar Bloed.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie