Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door de liefde van God zullen jullie eeuwig leven.

Ontvangen op maandag 7 januari 2013

22.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij vraagt je misschien af waarom het de normaalste zaak van de wereld lijkt, wanneer Ik met jou communiceer.

Soms vraag jij je af waarom jij je niet overweldigd voelt door Mijn aanwezigheid. Ik sta dat toe, want jij zou onmogelijk Mijn Tegenwoordigheid kunnen verdragen omdat jij door de kracht van Mijn licht zou flauwvallen. Toch laat Ik je, als een bijzonder geschenk, vluchtig een beetje van dit goddelijk licht zien. Want dan pas zal je begrijpen hoe krachtig Mijn licht, Mijn liefde en Mijn Geest zijn.

Als de mens een glimp zou opvangen van alleen maar een fractie van Mijn goddelijke aanwezigheid, zou hij zo overweldigd zijn, dat hij het licht niet zou kunnen verdragen daar het hem zou verblinden.

Dat is de afstand die de zonde creëert tussen de mens en Zijn Schepper. Wanneer Mijn licht aan de zielen getoond wordt, kunnen zij enkel door Mij omhelsd worden, in Mijn Koninkrijk, wanneer zij gezuiverd werden. Enkel diegenen onder jullie, die zich voor Mijn aangezicht vernederen, kunnen in het licht van Mijn barmhartigheid gehuld worden. Ongeacht hoeveel jullie van Mij beweren te houden, jullie moeten het voor Mijn aanschijn permanent weer goed maken, wanneer jullie dit geschenk van Mijn barmhartigheid gegeven zal worden.

Tot elke zondaar zeg Ik dit. Er gaat geen uur voorbij, waarin jullie niet zondigen in gedachten, door jullie lippen en door jullie daden. Maar wanneer jullie rustig jullie zwakheid aanvaarden en vol liefde voor Mij zijn, en Ik jullie spijt kan zien, zal Ik jullie ongerechtigheden in een handomdraai vergeten.

Wanneer Ik, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, kom om jullie met Mijn goddelijke barmhartigheid te bedekken, zal dat zijn om jullie de nodige zuivering aan te bieden, zodat jullie omhelsd en naar de geborgenheid en zekerheid van Mijn goddelijk licht gebracht kunnen worden. Mijn licht zal op die dag de aarde overdekken. Velen zullen, hoewel zij verblind zijn door het licht van Mijn grootse barmhartigheid, ogenblikkelijk Mijn hand van redding aannemen.

Om in het licht van Mijn barmhartigheid toegelaten te worden, moeten jullie aanvaarden dat de macht van God eeuwig is. Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door Zijn liefde zullen jullie eeuwig leven. Diegenen die het licht afwijzen, kunnen slechts duisternis aantreffen. Duisternis kan maar op één ding duiden – dat jullie het leven van eeuwig lijden, dat jullie door de Boze aangeboden wordt, aanvaarden.

Laat Mijn licht op jullie neerschijnen, maar eerst moeten jullie het recht verdienen om te delen in dit krachtig licht, dat jullie voor eeuwig een plaats in Mijn Koninkrijk aanbiedt.

Ik zegen jullie. Ik roep jullie. Kom tot Mij, zonder angst, want Ik wacht geduldig op jullie. Als jullie alleen maar tot Mij zouden komen, dan zouden jullie de waarheid van Mijn belofte beseffen.

Jullie Jezus

 

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie