Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang

Ontvangen op zaterdag 12 januari 2013

15.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, dit is het moment voor de volgende fase in Mijn plan om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk, het Nieuw Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon, beloofd werd.

Mijn strijdmacht moet nu samenkomen en zich eendrachtig in gebed verenigen, want de strijd om zielen is nu heviger geworden. De plannen van de verdorven groepering, op wereldwijde schaal, om oorlogen alsook moord door euthanasie en abortus te wettigen, komen in een stroomversnelling.

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang. Die zielen in machtsposities, en vooral diegenen binnen de Christelijke Kerken, die de zonde vergoelijken en trachten om er wetten voor te maken, weet dit. Jullie zullen vreselijk lijden. De hand van Mijn Vader zal ingrijpen en jullie plan vernietigen.

Want elke man of vrouw, die probeert om wetten in te voeren die in strijd zijn met de Wil van God, zal een verschrikkelijke kastijding tegemoet treden. Niet alleen zullen zij neergeslagen worden, ook hun eigen naties zullen gekastijd worden.

Mijn Vader heeft genoeg verdragen. Hij zal een dergelijke inmenging in Zijn Schepping niet langer tolereren. De aarde zal wakker geschud worden en dat zal niet één mens ontgaan.

Wat voor een verdorvenheid bestaat er toch. En wat voor een geslepenheid wordt er gebruikt, wanneer door de mensheid verschrikkelijke gruwelen ingevoerd worden, die God beledigen. Door deze daden zal de mens de toorn van Mijn Vader onder ogen moeten zien. Gebed, en veel ervan, kan deze verdorvenheid een halt toeroepen. En het is vanwege jullie gebeden dat de goddelijke tussenkomsten, om de mensheid te straffen, uitgesteld werden. Nu zullen die naties, waarvan de heersers gedreven worden door de geest van het kwaad, weggevaagd worden.

Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen enorm lijden wanneer jullie getuige zijn van de daden van ongehoorzaamheid aan Gods wetten. Jullie moeten blijven bidden om de bestraffingen door Mijn Vader te milderen.

Jullie moeten nu in alle naties zoveel mogelijk gebedsgroepen oprichten voor Mijn kruistocht van gebed. Door dat te doen, zullen jullie het werk van de verdorven groepering temperen.

Mijn geduld is eindeloos, maar vóór Mijn Tweede Komst zal de mens gestraft worden voor zijn goddeloze daden. Deze bestraffing werd voor enige tijd uitgesteld, maar Mijn Vader zal ecologische omwentelingen toelaten om de zielen te zuiveren.

Hier volgt een belangrijke litanie om te helpen de bestraffing door Mijn Vader te milderen.

Litanie (4) om de bestraffing door God de Vader te milderen.

O Allerhoogste God,
Wij smeken U om barmhartigheid voor de zonden van Uw kinderen.
Wij danken U voor het geschenk van de aarde.
Wij danken U voor het geschenk van het menselijk leven.
Wij waarderen de gave van het leven.
Wij handhaven de gave van het leven.
Wij danken U voor het geschenk van Uw Zoon, Jezus Christus.
Wij danken U voor het geschenk van de verlossing.
Wij prijzen Uw Godheid.
Wij geven ons geheel aan U over
zodat Uw Heilige Wil op aarde volbracht kan worden zoals in de Hemel.
Wij danken U voor het geschenk van de Verlichting van het Geweten.
Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.
Wij verwelkomen het Nieuw Paradijs.
Wij smeken U om alle zielen te redden,
met inbegrip van diegenen die U kwellen
en diegenen die aan U verloren gaan.
Wij danken U voor de liefde die U al Uw kinderen betoont.
Wij danken U voor de gave van profetie.
Wij danken U voor de gave van gebed.
Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.
Amen.

Mijn dochter, deze missie zal nog moeilijker worden, aangezien de haat tussen de mensen heviger wordt en verdeeldheid zaait.

Gods trouwe volgelingen zullen bekoord worden om toe te geven aan de zonden, die tot wetten van verdraagzaamheid omgevormd zullen worden. Jullie moeten elke poging, om jullie de waarheid van Mijn Leer de rug te doen toekeren, weerstaan. Wanneer jullie al jullie beproevingen in Mijn heilige handen achterlaten, zal deze missie om zielen te redden jullie veel gemakkelijker vallen.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie