Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan

Ontvangen op dinsdag 15 januari 2013

22.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze missie wereldwijd blijft aangroeien en uitbreiden, zal deze gepaard gaan met nieuwe wonderen die, uit Mijn liefde en mededogen, geschonken zullen worden aan diegenen die vreselijk lijden. Toen Ik de eerste keer kwam, strekte Mijn barmhartigheid zich uit over diegenen die Mijn hulp nodig hadden.

Er zullen diegenen zijn, die doordrongen zullen zijn van gebrek aan geloof en die door vreselijk lichamelijk leed getroffen zullen worden. Bij diegenen die tot Mij komen, zal Ik het lijden verlichten. Ik zal dat doen om het geloof in hun ziel te ontsteken, maar het zal alleen door de kracht van de Heilige Geest zijn, dat zij genezen kunnen worden.

Breng Mij jullie lijden! Breng Mij jullie zorgen! Breng Mij jullie pijn! Kom tot Mij, door jullie gebeden, en Ik zal luisteren! Ik wil jullie allemaal in Mijn armen nemen en jullie beschermen.

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan. Het is in de vorm van een kruistochtgebed en zal jullie genezen naar geest, lichaam en ziel.

Door dit gebed begiftig Ik jullie met het kostbaar geschenk van genezing. Door het te bidden, zullen jullie begrijpen dat dit verzoek om hulp grote geschenken op jullie, en op diegenen die jullie in dit gebed insluiten, doet neerkomen. Als zodanig gaat dit gepaard met een bijzondere bescherming voor de heropleving van die verdwaalden, die onzeker zijn over hun geloof en die een gevoel van moeheid ervaren. Zij kunnen te lijden hebben onder twijfels. Zij kunnen lijden aan lichamelijke kwalen, die hun vermogen om Mij toe te laten hun vrede, liefde en troost te bezorgen, verwoesten.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om deze zegen van genezing te ontvangen.

Kruistochtgebed (94) ‘Om geest, lichaam en ziel te genezen’

O lieve Jezus,
ik plaats mij voor U,
vermoeid, ziek, in pijn en met een verlangen om Uw stem te horen.
Laat mij geraakt worden door Uw goddelijke aanwezigheid
opdat ik doorheen mijn geest, lichaam en ziel
door Uw goddelijk licht overspoeld zal worden.
Ik vertrouw op Uw barmhartigheid.
Ik geef mijn pijn en lijden geheel aan U over
en ik vraag dat U mij de genade schenkt om op U te vertrouwen
zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis,
waardoor ik weer ongeschonden kan worden
en waardoor ik de weg van de waarheid kan volgen
en U kan toelaten mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te voeren.
Amen.

Jullie moeten je eerst om jullie geloof bekommeren. Daarna zal Ik, door de genade van Mijn barmhartigheid, jullie verzoek om genezing overeenkomstig Mijn Heilige Wil beantwoorden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

dinsdag 22 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

Boodschap: Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar

maandag 21 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het kan lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn kruisiging, maar dat was slechts het begin.

Boodschap: Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

zondag 20 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootse wens te zien dat ongelovigen Mijn heilig woord lezen. 

Boodschap: Deze mensen zullen Mijn Kerken te gronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen

zondag 20 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat Mijn leerlingen de veranderingen, die in het verschiet zullen liggen, zonder angst zullen omhelzen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten alle wetten en alle argumenten, die abortus bevorderen, bestrijden

zaterdag 19 januari 2013

Mijn kind, wanneer de verdorven daden escaleren, zoals in de manier waarop naties proberen om abortus in te voeren, daalt de Heilige Geest op Gods kinderen neer zodat zij de moed kunnen opbrengen om zich te verzetten.

Boodschap: H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen

vrijdag 18 januari 2013

Mijn kinderen, het tij is gekeerd terwijl de zonde zich overal blijft verbreiden.

Boodschap: Jullie verslinden zo moeiteloos de bedrieglijke woorden die jullie door leugenaars voorgehouden worden

vrijdag 18 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe gemakkelijk wordt Mijn stem overstemd door het geschreeuw van de valse profeten die op dit moment de wereld infiltreren.

Boodschap: Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren

donderdag 17 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest onder Mijn gebedsgroepen is intenser geworden, en deze zullen zich nu over de hele wereld verspreiden en zich duizendmaal vermenigvuldigen. 

Boodschap: Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens

maandag 14 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de voorbereiding op de Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles, behalve Mijn heilig woord, moeten negeren, hoe pijnlijk de vervolging ook is.

Boodschap: Negeer vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden te veranderen

zondag 13 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag nooit vergeten wie jouw Meester is. Wanneer je alle kanten op gesleurd wordt, en wanneer Mijn leerlingen een enorme last op je schouders leggen, moet jij je staande houden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie