Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens

Ontvangen op maandag 14 januari 2013

18.12 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de voorbereiding op de Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles, behalve Mijn heilig woord, moeten negeren, hoe pijnlijk de vervolging ook is.

Laat jullie – aangezien de voorbereidingen een aanvang nemen – door niemand tegen houden, Mijn volgelingen, terwijl jullie je ziel opmaken en bidden voor diegenen die tijdens de Waarschuwing in doodzonde zullen sterven.

Jullie, Mijn volgelingen en Mijn gewijde dienaren, zullen nu de pijn ondergaan die Ik voel als Ik neerzie op de armzalige zondaars.

Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens, als deze aan Mijn blik voorbijtrekken.

Hun arrogantie, de onbeschaamdheid en de trots, die door deze zondaars aan de dag gelegd wordt, imiteert nauwgezet de karaktertrekken van Satan en zijn demonen. Diezelfde boze geesten hebben de zielen van Gods kinderen verslonden, waardoor zij niet langer lijken op de kinderen die zij eens waren, toen zij voor het eerst ademhaalden.

Zij zijn zo opgeblazen van trots en zo overtuigd van hun eigen onoverwinnelijkheid, dat zij niet langer in staat zijn om toe te laten dat de Geest van God hun ziel raakt. Dat is de reden waarom zij jullie gebeden nodig hebben.

Ik zegen jullie met de genade om deze zielen te redden en jullie moeten, ter wille van Mij, Mij helpen om hen te helpen.

Niet tevreden met het bevredigen van zijn eigen begeerten meent de mens bovendien dat hij, om zijn lichamelijke verlangens te voeden, zich met Mijn schepping moet bemoeien. Hij onderneemt dan stappen waarbij hij niet alleen maar probeert om de macht van God te evenaren, wanneer het gaat om de schepping van menselijk leven en het nemen van menselijk leven, hij denkt ook dat hij de bevoegdheid heeft om het bestaan van God in te ruilen. Hij gelooft nu in zijn eigen goddelijkheid, wat niets meer is dan een leugen die door Satan – aan wie hij trouw gezworen heeft – in zijn ziel geplant werd.

Deze stappen, die de mens nu onderneemt, overschrijden de door God toegestane grenzen. Nu de Kerken van God door de geest van het kwaad, door vijanden en bedriegers, bestormd gaan worden, zal uiteindelijk de straf op de aarde neerdalen.

Mijn Vaders macht zal aanschouwd worden en Zijn straf zal streng zijn. Het zal zelfs de meest arrogante zondaar shockeren, die er niet aan zal twijfelen wiens hand op aarde neergevallen is. Mijn Vader zal dat doen om de aarde van de verdorvenheid te bevrijden, terwijl Hij tegelijkertijd de aangroei van Zijn strijdmacht van trouwe volgelingen, die zullen helpen bij de redding van zielen, mogelijk maakt.

De zonde heeft de aarde, waarop jullie lopen, aangetast en dat kan gezien worden aan de ziekten, de vervuiling en de corruptie onder jullie regeringen. De smet van de zonde strekt zich uit over de wereld waardoor deze in de ogen van Mijn Vader een walgelijk en verachtelijk ding geworden is. Hij, die de wereld schiep als een plaats waar Hij Zijn familie zou kunnen koesteren, is diepbedroefd.

Mijn Vader is ook kwaad en de weegschaal van gerechtigheid is nu gekanteld. Zijn straf kan, waar het noodzakelijk geworden is, niet meer tegengehouden worden.

Help jullie broeders en zusters, vooral diegenen die wetten in het leven geroepen hebben die indruisen tegen deze die door God, de Allerhoogste, opgesteld werden. Jullie moeten dat doen door middel van de kruistochtgebeden. Wees sterk! Wees moedig! Wees hoopvol en vrees niets, als jullie van Mij houden!

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie