Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar

Ontvangen op maandag 21 januari 2013

15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, het kan lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn kruisiging, maar dat was slechts het begin.

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar en eindelijk zal Ik nogmaals komen om de mensheid in Mijn Heilig Hart te sluiten.

Er werd veel bereikt, niet alleen door jullie, Mijn zeer geliefde leerlingen, maar ook door het geloof van Mijn Kerk bij het weerstaan van de vervolging die Mijn Lichaam op aarde door wereldlijke overheden opgelegd wordt.

Wat houd Ik van Mijn trouwe volgelingen. Hoeveel troost brengen zij Mij door hun standvastige en oprechte trouw. De Heilige Geest viert hoogtij in deze tijden en werd als een net over de mensheid geworpen, als tegenwicht voor de geest van het kwaad die in het hart van de mensen aanwezig is.

Als jullie, Mijn volgelingen, de boze geesten – die op aarde ronddolen op zoek naar een huis – zouden zien zoals Ik deze zie, zouden jullie sterven van angst. Zij zoeken hun toevlucht in de menselijke ziel en het huis dat zij bewonen. Zielen die niet van Mij houden, die God verwerpen en die valse leringen volgen die door Satan verspreid worden, waaronder new age-organisaties die zich voordoen als religieuze en spirituele organisaties, stellen zich wagenwijd open voor deze geesten. Veel van deze zielen zouden beledigd zijn als hun verteld werd dat zij dragers van dergelijke verdorven geesten zijn. Zij zouden het niet geloven, zelfs niet wanneer zij tekenen van diepe emotionele nood vertonen.

Deze boze geesten, en er zijn er velen, tonen zich aan Mij, waarbij zij duister voor Mij kronkelen. Ik zie hoe zij Mij bespotten en Mij bespuwen met hun verachtelijke monden. Wanneer zij in Gods kinderen aanwezig zijn, vormen zij - aanvankelijk weliswaar langzaam - de persoon die zij binnengedrongen zijn om. Na verloop van tijd zullen deze arme zielen obsceniteiten uitspuwen tegen God en de wetten die door Hem opgesteld werden. Zij zullen allerlei goddeloze daden bevorderen en zullen tot het uiterste gaan om andere zielen te verleiden zonden te begaan. Terwijl zij de snelheid van hun teistering opdrijven, zal de Heilige Geest – die in het hart van Mijn volgelingen aanwezig is – een indrukwekkende strijd op touw zetten om dit kwaad te helpen uitroeien. Vandaar is gebed zo belangrijk. Jullie gebeden, opgeofferd om de verspreiding van verdorven wetten – die God beledigen - tegen te houden, zullen gehoord worden en er zal naar gehandeld worden.

Blijf a.u.b. het kruistochtgebed (87) bidden, om jullie natie tegen het kwaad te beschermen, zodat de verdorven daden van vervolging ingeperkt kunnen worden.

Jullie Jezus

 

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie