Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Negeer vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden te veranderen

Ontvangen op zondag 13 januari 2013

12.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag nooit vergeten wie jouw Meester is. Wanneer je alle kanten op gesleurd wordt, en wanneer Mijn leerlingen een enorme last op je schouders leggen, moet jij je staande houden. Leg je in Mijn heilige handen, blijf op jezelf en vraag Mij om dat alles aan te pakken.

Jij mag enkel reageren op Mijn stem. Alle andere stemmen die jou bevelen om Mijn heilig werk op hun manier te doen, volgens hun interpretatie, moeten genegeerd worden.

De velen, die deze missie opvolgen, moeten begrijpen dat Mijn heilig woord niet onder de loep genomen, veranderd of aangepast mag worden om anderen tevreden te stellen. Mijn woord is heilig. Aanvaard wat Ik zeg, in geloof, en wees tevreden! Verborgen betekenissen, sensatie, proberen te ontdekken of zoeken naar waarzeggerij, is kwetsend voor Mij.

Leer te luisteren naar Mijn stem! Laat deze jullie ziel raken en wees dankbaar dat Ik jullie dit geschenk van Mijn vertrouwelijke onderrichtingen en verlangens geef. Ik doe dat uit medelijden met jullie en omdat Ik van jullie houd. Vragen en eisen dat Ik jullie de antwoorden geef die jullie willen horen, is beledigend voor Mij.

Mijn dochter, negeer a.u.b. de vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden, of de betekenis van wat Ik tegen jou zeg, te veranderen. Zoals Ik je al eerder zei, heb jij daartoe niet de bevoegdheid. Zwijg, ook als deze sluwe zielen moeilijke vragen stellen waarop je het antwoord niet weet.

Tot diegenen onder jullie, die blijven proberen om Mij op een fout te betrappen door Mijn heilig woord aan te vechten en te bekritiseren: weet dat jullie maar arme, zwakke zondaars zijn. Het is niet dat jullie vragen stellen voor het welzijn van jullie ziel, wat Ik onaangenaam vind. Het is jullie weigering om te aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, ooit zou kunnen communiceren met de wereld zoals Ik dat nu doe.

Als jullie Mijn woord nemen en het schikken naar jullie handelwijze, zal het nietszeggend worden. Als jullie het bovendien afkraken om deze missie – Mijn heilige missie om deze laatste generatie te redden – te tarten, dan zullen jullie aan de kant gezet worden.

Mijn plan is indrukwekkend nu Ik de mensheid snel verder over het pad van de waarheid leid. Diegenen die afdwalen en afwijken zullen achtergelaten worden. Er is nog maar weinig tijd om ieder van jullie te redden. Waarom verspillen jullie die? Elke minuut is kostbaar.

Geef Mij de kans om jullie te leiden, jullie te onderwijzen en jullie te bewaren! Als Ik jullie moet helpen, vereist dat gehoorzaamheid aan Mij, jullie Jezus. Jullie kunnen Mij alleen maar gehoorzamen als jullie je wil aan Mij overgeven. Zodra jullie dat doen, zal er niet langer verwarring in jullie ziel aanwezig zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie