Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

Ontvangen op zondag 20 januari 2013

10.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootse wens te zien dat ongelovigen Mijn heilig woord lezen. Zelfs als dat maar voor een paar minuten zou zijn, zouden zij geneigd zijn om steeds weer naar Mijn Schrift terug te komen.

Omdat Satan de wereld misleidt, door deze te laten geloven dat hij niet bestaat of dat zijn demonen – de gevallen engelen – niet over de wereld ronddwalen om ongehinderd hun toevlucht te zoeken in het hart en het lichaam van de mensen, is hij bij de ongelovigen onbekend. Pas wanneer de mens het bestaan van het kwaad in de wereld aanneemt, zal hij zijn geest werkelijk openen om het bestaan van God te aanvaarden.

Wanneer de boze geesten ronddolen, zoeken zij plaatsen op waar zij een ziel gemakkelijk kunnen binnendringen. Eenmaal binnen in de ziel, is het zeer moeilijk om van hen af te raken. Zij klampen zich aan die arme zielen vast die geen geloof of vertrouwen in God hebben. Zij vallen op vergelijkbare wijze Mijn volgelingen aan en enkel hun gebeden kunnen hun bescherming bieden. Wanneer een profeet de wereld ingestuurd is, zullen Satan en zijn demonen tot het uiterste gaan om de gave van profetie te bestrijden.

Jij, Mijn dochter, wordt omringd door de aanvallen van Satan. Die nemen vele vormen aan. Mensen die aan Mijn boodschappen gehoor geven, zullen eveneens gekweld worden. Eerst zullen er in hun hart twijfels gezaaid worden door de geest van het kwaad, die vervolgens angst in de ziel zal creëren. Dat zal hen ertoe brengen Mijn boodschappen in twijfel te trekken en aan te vechten, totdat hun twijfels in haat omslaan.

Veel zielen, met wie jij omgaat, zullen zonder hun medeweten voortdurend bekoord worden om jou te verraden. Een aantal vreemden zal komen aanzetten en jou zeggen dat ook zij profeten zijn. Sommige van deze zielen, die sinds het begin van deze missie naar jou toekwamen - onder het voorwendsel dat ook zij profeten van Mij waren met bijzondere gaven van Mij - en die jou voorlogen, zijn jouw ergste vijanden. Zij worden bestookt door boze geesten en beseffen dat jammer genoeg niet. Bovendien werden door de geest van jaloersheid die gewijde dienaren van Mij, aan wie jij je toevertrouwde en die jou verraadden, ervan afgehouden hun plicht tegenover Mij te vervullen.

Er zijn er maar zeer weinigen die te vertrouwen zijn om met Mijn profeten te werken. Dat is de reden waarom de ware profeten alleen moeten werken, met slechts een handvol mensen die zij kunnen vertrouwen. Jullie, Mijn volgelingen, mogen jullie nooit gekwetst of beledigd voelen wanneer Ik Mijn profeet niet zal toestaan jullie te ontmoeten of deel te nemen aan publieke evenementen.

Als de eindtijdprofeet kan Ik haar geen afleiding toestaan. Ik heb al Maria’s tijd en toewijding nodig. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden in jullie gebeden en door Mijn gebedsgroepen. Onderschat nooit de geest van het kwaad, die twijfels en twisten onder jullie teweegbrengt, samen met de bekoring om op te stappen.

Erken de redenen daarvoor! Het komt doordat Satans grootste strijd in deze tijd gevoerd wordt. Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken. Ik ben het, Jezus, die de strijd tegen de Boze leid en Ik zal het zijn, die deze zal winnen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie