Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren

Ontvangen op donderdag 17 januari 2013

23.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest onder Mijn gebedsgroepen is intenser geworden, en deze zullen zich nu over de hele wereld verspreiden en zich duizendmaal vermenigvuldigen. De genade die aan deze groepen verleend wordt, zal het mogelijk maken dat deze zich snel vestigen en aangroeien, net zoals Ik dat voor ogen had.

Zoals het vuur van de waarheid de aarde overspoelt, zo zal ook de duisternis als een grote, dichte mist neerdalen. De Boze en zijn demonen zullen zoveel mensen kwellen als zij kunnen, om hen van Mij af te nemen. Ik kan niet toelaten dat hij dat doet.

De pijn van deze arme zielen gescheiden te worden, die gewillig zwichten voor de leugens die hen door Satan ingefluisterd worden, is voor Mij zeer moeilijk te verdragen. Niets kan echter het woord van God tegenhouden, ook al lijkt dat misschien niet zo voor velen onder jullie.

Door Mijn macht zal Ik via die zielen, die gehoor geven aan Mijn oproep om gebed, de liefde verspreiden. Wanneer zij hun vrije wil aan Mij overgeven, kan Ik doen wat nodig is om hen naar Gods liefde te trekken. Het heeft hen enige tijd aan deze liefde ontbroken in hun leven. Zij zullen dan de leegte herkennen die zij in hun binnenste hebben gevoeld, voordat Ik hun deze troost breng. De troost die zij gemist hebben, is de rust van de ziel, die enkel van Mij afkomstig kan zijn.

Kom tot Mij en Ik zal jullie helpen om alles wat van belang is, te zien! Luister naar Mijn stem, nu, terwijl Ik alle naties verzamel en Mijn familie bij elkaar breng, zodat Ik jullie kan voorbereiden op jullie nieuwe leven, waar de dood niet langer zal bestaan. Zowel de dood van het lichaam, als die van de ziel, kunnen in Mijn Paradijs niet bestaan. De dood zal een einde nemen. Mijn Nieuw Paradijs staat klaar, maar het moet gevuld worden met elke ziel die in de wereld van vandaag leeft. Dat is Mijn groot verlangen.

Mijn volgelingen, jullie moeten jullie nu voorbereiden op de vreselijke beproevingen die jullie, vanwege jullie antwoord op Mijn oproep, het hoofd zullen moeten bieden. Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren. Veel priesters bijvoorbeeld, zullen proberen deze op te doeken. Er zal jullie gezegd worden deze niet bij te wonen. Er zal jullie gezegd worden dat deze niet toegelaten zijn. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn gebeden van de geest van het kwaad afkomstig zijn. Er zullen jullie allerlei excuses verschaft worden – gewoonweg allemaal met de bedoeling om te voorkomen dat Mijn werk verricht wordt.

Ik verzoek jullie dringend om in vrede en harmonie samen te werken. Sta niet toe dat meningsverschillen dit werk een halt toeroepen! Dit is een tijd waarin Satan tussen jullie allemaal een wig zal proberen te drijven, zodat de kruistochtgebeden niet, zoals door Mij voorgeschreven, wereldwijd verspreid worden.

De ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen moeten overal opgericht worden. Zij zullen integraal deel uitmaken van de vorming en de coördinatie van Mijn restleger op aarde. Jullie moeten nauw samenwerken, in liefde en harmonie, en contact houden met Mijn dochter, Maria. Ik heb haar opgedragen om, waar mogelijk, te helpen om jullie te leiden. Ik heb haar een groep mensen gestuurd, die deze groepen in de verschillende regio’s in de wereld zullen coördineren. Jullie moeten jullie elk focussen op jullie eigen regio en jullie met elkaar in verbinding stellen. Maria zal door Mij onderricht worden over hoe Ik wil dat zij beheerd worden en over de opzet die Ik verlang.

Ik zal elke gebedsgroep zegenen wanneer zij instemmen met Mijn leiding. Er moeten leden van de geestelijkheid bij betrokken worden en er moeten gebedenboeken gebruikt worden. Maria zal jullie weldra laten weten wat er van jullie verwacht wordt.

Bereid jullie voor op deze wereldwijde missie zoals geen andere! Het is de laatste missie om zielen te redden en elke stap op de weg wordt door Mij, Jezus Christus, ingegeven. Ik vraag dus dat jullie al jullie vertrouwen op Mij stellen. Verheug jullie, want jullie zijn gezegend dat jullie, in de belangrijkste periode uit de wereldgeschiedenis, deze rol toebedeeld krijgen! Hiervoor zullen jullie veel gaven van Mij ontvangen, aangezien Ik jullie hulp nodig heb om zielen te redden.

Laat Mij jullie op elke locatie de zegen van bescherming schenken voor de ‘Jezus aan de mensheid’-kruistochtgebedsgroepen, terwijl deze opgericht worden.

Mijn liefde, Mijn zegen! Mijn geliefde volgelingen, jullie brengen Mij in deze tijd vrede, liefde en troost.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie