Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen

Ontvangen op vrijdag 18 januari 2013

19.30 u

Mijn kinderen, het tij is gekeerd terwijl de zonde zich overal blijft verbreiden. Aangezien de zonde aanvaardbaar wordt in de harten van de mensen, zal de aarde in doodstrijd kreunen onder het gewicht van de duisternis.

De wereldoorlog wordt in scène gezet en weldra zal dat de kwaadaardigheid aan het licht brengen, die in het hart van de wereldleiders huist, die als door een navelstreng verbonden zijn. De ene voedt de andere, maar weldra zal er geen enkele nog leider van zijn eigen natie zijn omdat zij zich eerst zullen moeten verantwoorden tegenover één meester, de Antichrist.

Voor velen lijkt de wereld misschien hetzelfde, maar dat is niet zo. Het is omwille van het kwaad, teweeggebracht door de geïncarneerde demonen die in de wandelgangen van de macht rondhangen, dat de mensheid zal lijden. De macht die in handen is van deze slaven van verdorven leiders, zal met zich meebrengen dat burgerrechten zullen verdwijnen. De tekenen zijn al zichtbaar. Weldra zullen deze allemaal afgeschaft worden, en dan zullen jullie op Mijn Zoon moeten vertrouwen en jullie aan Hem overgeven opdat jullie het onrecht, waarvan jullie getuige zullen moeten zijn, kunnen doorstaan.

De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen. Zodra dat gebeurt, zullen jullie weten dat het moment van Mijn Tweede Komst dichtbij is.

Jullie moeten blijven bidden, kinderen, en doorgaan met het bidden van de kruistochtgebeden, want deze zijn zeer krachtig en zullen helpen om het leed, dat door de verdorven groepering gepland wordt, te verzachten.

De aarde zal nu beven waar de zetels van deze demonisch beïnvloede leiders gevestigd zijn. De hand van God, de Allerhoogste, zal de aarde treffen, maar velen van diegenen die een zondig leven leiden, kunnen door jullie gebeden gered worden.

De invloed van de Boze wordt nu, in de Kerken en onder diegenen die het woord van God verkondigen, gevoeld. Zij zijn de voornaamste doelwitten van de Boze en de Antichrist zal zich niet laten vermurwen in zijn streven om alle Christelijke Kerken te vernietigen.

Bid, bid, bid dat de strijdmacht van Christus kalm en vreedzaam blijft. Wanneer jullie volkomen op Mijn Zoon vertrouwen, door de overgave van jullie vrije wil, zullen jullie sterk worden. Jullie zullen dan in staat zijn om deze beproevingen te doorstaan.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie