Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie verslinden zo moeiteloos de bedrieglijke woorden die jullie door leugenaars voorgehouden worden

Ontvangen op vrijdag 18 januari 2013

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe gemakkelijk wordt Mijn stem overstemd door het geschreeuw van de valse profeten die op dit moment de wereld infiltreren.

Hoe dwaas zijn diegenen onder jullie, met inbegrip van Mijn trouwe volgelingen, die zo hongeren naar Mijn liefde dat jullie zo moeiteloos de bedrieglijke woorden verslinden die jullie door leugenaars voorgehouden worden.

Weten jullie niet dat Ik Mijn woord maar aan slechts een paar zielen overbreng? Heb Ik jullie niet verteld dat Mijn woorden, die nu aan jullie gegeven worden, de laatste van hun soort zijn? Waarom gaan jullie dan zo gretig op zoek naar de woorden van recent uitgeroepen profeten, die beweren namens Mij te spreken? Hun verlangen bestaat erin roem en aandacht op te zoeken. Wat zij doen, is Mijn kudde voeden met een zwak alternatief, vol woorden zonder inhoud. Veel van die arme zielen hebben geen kwaad in de zin, aangezien velen geleid worden door hun devotie tot Mij om de liefde van God mee te delen. Maar Ik heb hen niet opgedragen om dat te doen, want Ik openbaar Mijn heilig woord, of details van Mijn heilig plan, niet aan hen. Anderen worden jammer genoeg door de geest van het kwaad beïnvloed om afbreuk te doen aan Mijn heilig woord.

Terwijl zoveel stemmen, uit de mond van valse profeten, van velen de aandacht opeisen, wordt Mijn stem aan de kant gezet. Tot diegenen onder jullie die op zoek zijn naar Mijn stem en die getuige waren van de woorden van veel zelfverklaarde profeten: jullie moeten nu naar Mij luisteren.

 Er zijn de uitverkoren zielen met wie Ik reeds tientallen jaren gecommuniceerd heb. Ik communiceer nog steeds met hen. Sinds het begin van deze missie heb Ik geen enkele andere ziel de toestemming gegeven om in deze tijd Mijn woord in het openbaar te verkondigen, met uitzondering van die uitverkoren zielen die reeds jaren voor Mij gewerkt hebben.

Hoezeer verhef Ik Mijn stem opdat jullie Mij kunnen horen? Wat is het dat jullie zoeken? Is het de waarheid? Is het sensatie? Is het poëzie – die jullie eraan doet denken hoe Mijn woord er op papier zou moeten uitzien? Waarom wijzen jullie dan, van al de profeten die zeggen dat zij uit Mijn naam spreken, door deze boodschappen juist Mij af?

O, hoe worden jullie misleid. Hoe worden jullie uit Mijn liefdevolle armen weggetrokken. Hoe worden jullie verleid om te luisteren naar zoete klanken, die geen overeenkomst vertonen met Mijn waarachtig woord.

Het moment zal komen dat jullie je zullen schamen voor jullie wreedheid, voor jullie bittere afwijzing van Mijn heilig woord, voor jullie hardnekkige weigering – voortgekomen uit de zonde van hoogmoed – om Mijn heilig woord in deze tijd te omhelzen. Want dit is de tijd waarin de waarheid -ter wille van jullie ziel en de ziel van elke man, vrouw en kind - aan de wereld geopenbaard wordt.

Ik beloofde de wereld dat de waarheid hun gedurende deze periode geopenbaard zou worden, maar zovelen onder jullie zijn blind en doof voor het woord van God. Ik vraag dat jullie nadenken over jullie zoektocht naar Mijn barmhartigheid, Mijn woord en Mijn belofte. Daarna moeten jullie Mij smeken om jullie te leiden en jullie de helderheid van geest te schenken zodat jullie Mij kunnen zien, horen, vertrouwen en jullie je tenslotte ten volle kunnen overgeven aan Mijn verlangen om jullie ziel te redden. Jullie mogen geen tijd verliezen met wikken en wegen of door jullie op een dwaalspoor te laten brengen, want Ik heb jullie nodig.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie