Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven

Ontvangen op donderdag 3 januari 2013

21.00 u

Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven.

Het geloof, waarvan het de bedoeling was dat het door diegenen - die daarvoor aangesteld zijn - in elke ziel ingeprent wordt, is in onbruik geraakt. Zovelen hebben zich van God afgekeerd en bemerken nu dat hun leven leeg en zonder betekenis is. Wanneer een ziel God de rug toekeert, wordt zij rusteloos. Zij vullen deze leegte met een liefde voor bedrieglijke dingen, die hun verlangen naar vrede nooit zullen bevredigen.

Ware vrede kan enkel door het Heilig Hart van Mijn Zoon gevonden worden. Wanneer jullie Jezus Christus als jullie Redder erkennen, zullen jullie nooit sterven. Noch zullen jullie dan dor van geest blijven. Mijn Zoon brengt jullie redding, en zelfs de zwaksten onder jullie zullen een innerlijke kracht ondervinden, wanneer jullie Hem aanroepen.

Diegenen aan wie de waarheid nooit geleerd werd, daar deze hen ontzegd werd, zullen door Mijn Zoon de hand van barmhartigheid aangeboden krijgen. Hij zal hen verlichten, want zij zijn degenen die Hij naar Zijn glorieus Koninkrijk wil trekken.

De glorie van God zal jullie redden, als jullie met een open hart toelaten dat de waarheid jullie gegeven wordt. Zodra jullie Gods goedheid inzien, kunnen jullie nooit meer iets of iemand op Hem laten voorgaan.

Bid a.u.b. dat tijdens de Waarschuwing het licht van de waarheid de geest, het hart, het lichaam en de ziel van elk van jullie zal openen! Dat is de reden waarom God zo’n geschenk van barmhartigheid zendt. Geef a.u.b. gehoor aan Zijn oproep!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie