Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer jullie afbreuk doen aan de waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.

Ontvangen op woensdag 9 januari 2013

10.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bekend ben Ik door de taal van de mensen, elke dag opnieuw, en toch ben Ik zo ver van hen verwijderd.

Velen roepen instinctief luid Mijn naam uit, in momenten van gevoelsuiting, zonder daadwerkelijk te beseffen hoe zij Mijn naam gebruiken. Ik word niet enkel niet vereerd, er wordt Mij ook geen enkele vorm van respect betoond. Mijn naam wordt gebruikt om anderen te vervloeken ten tijde van grote wrijving. Hoe kwetst en schokt het Mij dat Ik op deze manier gebruikt wordt.

Velen gebruiken Mijn naam in dagelijkse conversaties, maar niet op een manier die verwijst naar Mijn rol als Redder van het menselijk ras.

Hoezeer zou Ik willen dat Ik op deze atheïsten en agnostici kon roepen, zodat zij zouden kunnen aanhoren hoe zij Mijn naam in hun dagelijkse conversaties gebruiken. Als het een gewoonte is, waarom gebruiken jullie dan geen andere uitingsvorm? Waarom halen jullie Mij erbij als jullie Mij niet erkennen? Waarom gebruiken jullie Mij als een vorm van godslastering, als jullie niet geloven dat Ik besta?

Zoveel mensen doen Mij af als onbelangrijk in hun leven. Ik word aan de kant geschoven alsof Ik niet van belang ben.

Veel zielen, die wel in Mij geloven, brengen hun geloof niet in praktijk. Als zodanig laten zij het na hun ziel voor te bereiden. Zovelen weten niet wanneer zij van de aarde weggenomen en naar het volgende leven gebracht zullen worden en hebben een verschrikkelijke fout gemaakt. Want zij verkeren niet in de goede conditie om Mijn Koninkrijk te betreden.

De dag dat de zielen constateren dat zij in twee groepen opgedeeld zijn, zal de waarheid over de toekomst hun ten slotte geopenbaard worden. Wee de mens die zich niet op deze grote dag voorbereid heeft en die de tijd, die hem op aarde verleend werd, verspilde.

Bij de anderen, die geweigerd hebben om naar de waarheid te luisteren en die Mij publiekelijk vernederd en afgewezen hebben, zal hun ontzetting met geen pen te beschrijven zijn. Op die dag zal er geween, hysterie en shock te zien zijn, daar deze zielen inzien dat de weg die zij kozen, hen enkel naar het vuur van de afgrond voerde.

Dit is de tijd van de geestelijke vernieuwing voor zielen die gezegend werden met de gave om te zien hoe de profetieën van weleer zich nu, zoals voorzegd, in de wereld afspelen.

Ik kijk naar de wereld en zie een vreselijke verwarring doordat de mensen meegezogen worden in leugens over hoe de wereld geschapen werd – die leugens, die bedoeld zijn om de mensen van de waarheid af te keren.

Ik zie dat er aan goede mensen gezegd wordt om hun inzichten in Mijn Leer af te zweren, en deze terzijde te leggen, om zo de zonde te aanvaarden. Bovendien worden ze aangemoedigd om de zonde toe te juichen tot zij zichzelf ervan overtuigen dat Ik, Jezus Christus, wel een oogje zal dichtknijpen.

De waarheid van Mijn Leer is de ware kern van het Christendom. Wanneer jullie afbreuk doen aan de waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.

Het is tijd om uit te maken of jullie al dan niet bereid zijn om jullie te laten misleiden door de moderne new age-spiritualiteit, of om stand te houden en het heilig woord van God te verdedigen. Het lijkt jullie nu misschien niet belangrijk, maar wanneer de dag aanbreekt waarop Ik kom om te oordelen, zal in Mijn Koninkrijk enkel de waarheid aanvaardbaar zijn.

Wanneer jullie leugens aannemen, zijn jullie niet rechtschapen. Jullie zijn dan niet waarheidsgetrouw. Daardoor zullen jullie geen genaden ontvangen. Jullie zullen als een leeg vaartuig zijn dat de zeeën bevaart, zich beroemend op een vracht die enkel en alleen in jullie gedachten bestaat. Het zal niemand van nut zijn, dat vals gevoel van zekerheid. Het zal jullie geen toegang verlenen tot de sleutels van Mijn Nieuw Paradijs.

Bid elke dag alsof morgen jullie laatste dag is, want jullie kennen het moment van Mijn Tweede Komst niet. Het zal onverwachts plaatsvinden. Wanneer deze dag aanbreekt, zal er nog maar weinig tijd zijn om terug te keren. Jullie zullen dan óf Mij, en Mijn belofte om jullie naar Mijn Koninkrijk te brengen, aannemen óf jullie zullen naar de plaats, waaruit geen terugkeer mogelijk is, gestuurd worden.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie