Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn

Ontvangen op vrijdag 4 januari 2013

12.30 u

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden dat de Christelijke Kerken wakker worden voor de waarheid van deze boodschappen. Het zal door de kracht van hun groot aantal zijn dat zij de Leer van Mijn Zoon zullen blijven handhaven.

Hij, Mijn dierbare Zoon, verlangt de trouw van al Zijn volgelingen. Jullie moeten bidden dat diegenen in Zijn Kerken, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verkondiging van Zijn heilig woord, Hem te allen tijde trouw blijven.

Ik moet jullie aansporen om niet te luisteren naar eender welke nieuwe leerstelling die in naam van Mijn Zoon, Jezus Christus, zal voorgesteld worden maar die niet uit Zijn heilige naam komt.

De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn. Als jullie God trouw willen blijven, zullen jullie een groot doorzettingsvermogen nodig hebben.

Wanneer jullie door andere Christenen aangevochten, geïntimideerd en vervolgd worden om nieuwe wetten te aanvaarden, waarvan jullie in jullie hart weten dat deze niet van God komen, dan moeten jullie dit kruistochtgebed bidden om jullie getrouw aan jullie geloof te kunnen houden.

Kruistochtgebed (91) ‘Houd mij getrouw aan mijn geloof’

O gezegende Moeder van de Verlossing,
bescherm mij in mijn uur van nood,
wanneer ik met het kwaad geconfronteerd word.
Help mij het woord van God met kracht en moed te verdedigen,
zonder enige angst in mijn ziel.
Bid dat ik trouw blijf aan de Leer van Christus
en dat ik ten volle mijn angsten, mijn zorgen en mijn verdriet
geheel kan overgeven.
Help mij zodat ik onbevreesd voort kan gaan op deze eenzame weg,
om de waarheid over het heilig woord van God te verkondigen,
zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijk maken.
O gezegende Moeder,
ik vraag dat door Uw voorspraak
het geloof van alle Christenen te allen tijde sterk blijft
tijdens deze vervolging.
Amen.

Kinderen, jullie mogen niet vergeten dat wanneer jullie geloof voortdurend aangevochten, beledigd en bespot wordt, Mijn Zoon samen met jullie lijdt. Dit lijden en deze vervolging zijn zoals het was tijdens Zijn wreed proces waarin Hij, om het spreken van de waarheid, beschuldigd werd van ketterij.

Wanneer deze uitgesproken wordt, trekt de waarheid controverse, woede en soms geweld aan. Weet dat Mijn Zoon jullie de kracht zal geven die jullie nodig hebben om deze tijd van grote moeilijkheden te doorstaan.

Kinderen, luister naar Mijn oproep. Ik zal jullie voorspreekster zijn om jullie sterk te houden en Mijn Zoon zal jullie met bijzondere genaden overstelpen, om jullie in staat te stellen te vermijden dat jullie geïntimideerd worden om godslasterlijke wetten te aanvaarden, die een grote kloof teweeg zullen brengen in de Christelijke Kerken, en dan vooral in de Katholieke Kerk.

Ik houd van jullie en bied jullie Mijn gebeden aan in elk stadium van jullie tocht op de weg van de waarheid.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie