Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering

Ontvangen op vrijdag 11 januari 2013

11.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoor Mij a.u.b. en luister als Ik Mijn pijn kenbaar maak. Mijn hoofd, bedekt met doornen, wordt pijnlijk gekneusd aangezien Ik, tweeduizend jaar na Mijn tijd op aarde, de pijn van Mijn kruisiging onderga.

Het moment van Mijn Tweede Komst is zeer dichtbij. Laat geen mens twijfelen aan Mijn belofte om terug te komen! Laat geen mens eraan twijfelen dat het op elk moment kan zijn! Bereid jullie ziel voor, want de tijd is nabij! Het is veel beter om jullie te concentreren op de staat van jullie ziel dan op de staat van jullie toekomstige welvaart.

De pijn van de doornen wordt nu door leiders van de Katholieke en Christelijke Kerken gevoeld. Zij lijden zo omdat aan hen leerstellingen opgedrongen worden, die hun opgelegd worden door politieke leiders, en die uit de muil van het Beest gutsen.

Aan al diegenen die Mijn woord, uit deze boodschappen, aanvallen: Ik moet jullie waarschuwen dat de strijd tussen God en Satan in de eindtijd, zich nu afspeelt. Moge Mijn Vader jullie vergiffenis schenken voor jullie wandaden. Moge Hij Zijn barmhartigheid uitstorten over jullie misleide en eigenzinnige handelwijzen, die alle de zonde door de vingers zien.

De pijn van de doornenkroon, die met een helse pijn op Mijn Christelijke Kerken op aarde gedrukt wordt, herhaalt zich in deze tijd, zoals voorzegd. De pijn van de afwijzing – de afwijzing van Mijn woord, Mijn bestaan en Mijn Leer – wordt niet alleen door Mij gevoeld, maar ook door al die arme zielen die Mij vereren, die Mijn heilig woord verkondigen en die van Mij houden.Mijn Hart is met hen verstrengeld in liefde en lijden. Zij zullen zich daar onmiddellijk van bewust zijn, want Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering wanneer zij dit kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (93) ‘Om de tranen van bekering’

O mijn geliefde Jezus, U ligt mij na aan het hart.
Ik ben één met U.
Ik houd van U.
Ik koester U.
Laat mij Uw liefde voelen.
Laat mij Uw pijn voelen.
Laat mij Uw aanwezigheid voelen.
Verleen mij de genade van nederigheid
zodat ik Uw Koninkrijk op aarde,
zoals het is in de Hemel, waardig word.
Verleen mij de tranen van bekering
zodat ik mij werkelijk, als een ware leerling, aan U kan aanbieden
om U te helpen in Uw missie om elke ziel op aarde te redden
voordat U terugkomt om de levenden en de doden te oordelen.
Amen.

Ga, Mijn geliefde volgelingen. Ik beloof dat Ik jullie de genade van de tranen van bekering zal verlenen, zodat jullie waarlijk verenigd zullen worden in Mijn Heilig Hart, wanneer jullie dit gebed bidden.

Mijn Hart omhelst jullie, Mijn gekoesterde en trouwe leerlingen. Ik houd van jullie. Ik ben nu met jullie, op een wijze die jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie