Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

Ontvangen op maandag 23 september 2013

13.30 u

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden. Al diegenen die hun ogen open houden en hun oren waakzaam, zullen de toorn van Mijn Zoon aanschouwen op een manier die hun niet kan ontgaan.

Mijn Zoon beloofde dat Hij Zijn toorn kenbaar zou maken wanneer zij, binnen Mijn Kerk op aarde, Hem opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te bezoedelen. Donder en bliksem, gevolgd door geweldige stormen, zullen de mensen versteld doen staan. Er zullen meer overstromingen waargenomen worden, wanneer de zonden van de mens weggevaagd zullen worden terwijl zij de straffen van God, die op de mensheid zullen neerstromen, beginnen te zien.

Slaven van de zonde – zelfs diegenen die van Mijn Zoon houden en die trouw blijven aan de Heilige Mis – en daardoor zullen zij het verschil niet herkennen wanneer de gruwel zich voordoet. Denk eraan, het is om de dood van Mijn Zoon te gedenken dat de Heilige Mis gelezen wordt, waarbij de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon veropenbaard wordt. Weldra zullen zij de waarheid niet meer erkennen en zal de nieuwe mis een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en dit zal plots en onverwacht gebeuren – zo snel zal de Valse Profeet te werk gaan. Nu is het de tijd van de voorbereiding. Al die gewijde dienaren die aan de Allerheiligste Eucharistie trouw gaan blijven en die zich aan het heilig Woord van God zullen houden, moeten nu met hun voorbereidingen beginnen.

Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde met het Voedsel des Levens, dat is de Heilige Eucharistie, te voeden. Dit is de gelofte die jullie aan Jezus Christus afgelegd hebben, toen jullie zeiden dat jullie Hem zouden dienen en Zijn Lichaam en Bloed, door de Heilige Mis, aan al diegenen zouden verschaffen, die redding zoeken. Die gelofte moet tot op de laatste dag in ere gehouden worden.

Wees niet bang voor de komende tijd, wanneer de vijanden van God Zijn heilige naam zullen proberen te gebruiken om de zonde te vergoelijken en voor allen aanvaardbaar te maken, wanneer zij iedereen van Zijn Lichaam en Bloed zullen beroven. Dit zal niet uitmaken als jullie Mijn Zoon blijven dienen op de manier die jullie kunnen.

Ga heen in vrede, in de hoop dat jullie allen, die van Mijn Zoon houden, gezegend zullen worden met de gave van de Heilige Geest zodat jullie in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Jullie gezegende Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

woensdag 18 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. 

Boodschap: Bid dit bijzonder kruistochtgebed om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken

woensdag 18 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag dat jullie allemaal dit bijzonder kruistochtgebed bidden om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Boodschap: Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

dinsdag 17 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. 

Boodschap: God de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

maandag 16 september 2013

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. 

Boodschap: Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat nu klaar.

zondag 15 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat klaar. Mijn strijdmacht is gevormd. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

zaterdag 14 september 2013

O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste kinderen.

Boodschap: De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

zaterdag 14 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.

Boodschap: Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn Hart zijn

vrijdag 13 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart snakt naar de wereld en naar iedereen die erin leeft, en Ik beloof jullie dat Ik er alles aan zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen

woensdag 11 september 2013

Mijn kind, Mijn Hart is verstrengeld met dat van Mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van grote smart waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.

Boodschap: Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden

dinsdag 10 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weten jullie niet dat, doordat er meer van jullie Mijn boodschappen volgen, jullie door diegenen gekweld zullen worden, die Mijn stem tot zwijgen willen brengen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie