Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen

Ontvangen op woensdag 11 september 2013

16.30 u

Mijn kind, Mijn Hart is verstrengeld met dat van Mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van grote smart waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.

Elke persoon in de wereld - vooral diegenen zonder geld, invloed of bezittingen - zal lijden door de hebzucht van diegenen die veel naties controleren. Mijn werk, om Mijn Zoon te helpen bij het volbrengen van het laatste deel van Zijn Verbond om de mensheid te redden, is op veel manieren zichtbaar beginnen worden. Ik zal door de macht van God al diegenen die - door het lijden in hun leven - radeloos van verdriet zijn, naar de toevlucht van Mijn Zoons bescherming geleiden. Diegenen die een dergelijke armoede, een dergelijke honger, een dergelijk hartzeer, een dergelijke ongerechtigheid – wat het ook mag zijn – moeten verduren, zullen getroost worden wanneer jullie Mij vragen om voor jullie te bidden.

Wanneer jullie Mij vragen jullie te helpen, zal aan diegenen onder jullie, die moeten lijden omdat jullie getuigen van Jezus Christus, de Redder van de mensheid, extra kracht gegeven worden in deze tijd. Weldra zal binnen de Kerk van Mijn Zoon de grootste ongerechtigheid te zien zijn, waarbij zowel de gewone gelovigen als de gewijde dienaren op dezelfde wijze beschuldigd zullen worden van ongehoorzaamheid tegen de Leer van Jezus Christus.

Er zal jullie gevraagd worden een eed af te leggen – die zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis gebeden moet worden – om jullie trouw te betuigen aan een gewijzigde vorm van aanbidding van God. Door dat met deze eed te zweren, die in de allerheiligste Bijbel niet bevestigd wordt, zullen jullie je ziel in groot gevaar brengen. De liturgie zal veranderd worden en er zullen nieuwe toevoegingen afgekondigd worden terwijl andere delen, die al jarenlang gebeden worden, niet meer vernoemd zullen worden. Dit verdorven plan zal gerechtvaardigd worden, want zij zullen al de attributen aanpakken, die met Mijn Zoon verband houden, en verklaren dat deze de reden vormen voor dergelijke veranderingen.

Dat is de reden waarom diegenen van jullie, die trouw zijn aan Mijn Zoon, het zeer verontrustend zullen vinden en waarom jullie ziel zeer te lijden zal hebben. En terwijl jullie Mijn Zoon eer blijven bewijzen, zullen jullie bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme en het Christendom niet erkennen. Jullie mogen tijdens deze beproevingen nooit de moed verliezen want jullie, lieve kinderen, worden door God begunstigd en hij zal helemaal tot op het einde bij jullie blijven.

Keer jullie nooit af van de waarheid! Geloof nooit iets dat niet van God kwam!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie