Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

Ontvangen op donderdag 26 september 2013

17.55 u

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. Jullie moeten zowel Mijn toorn vrezen als Mijn barmhartigheid aannemen.

Ik zal in jullie naties ingrijpen om te beletten dat oorlogen escaleren en als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen. Aangezien de verdorvenheid van de mens zich als een virus verspreidt, zal Ik die zielen in tweeën houwen en hen neerslaan. Hoe doen de kwalijke zonden van abortus, oorlog, moord en de misleiding van diegenen die helpen bij de verspreiding van de zonde, Mij walgen. Zij zullen nu de prijs daarvoor betalen.

Diegenen die politieke posities bekleden, die de beschikbaarheid van abortus controleren, zullen de eersten zijn die gestraft worden. Wacht nu af, want jullie zullen zien hoe zij zullen boeten voor de wreedheden die zij tegenover Mij vergoelijken. Die groeperingen, die door abortus de ondergang van de wereldbevolking beramen, zullen door Mijn hand in doodsangst sterven. Zij zullen eindelijk hun verdiende loon krijgen want Ik zal niet langer toestaan dat ze Mijn kinderen een dergelijke verdorvenheid opleggen. Hun arrogante beweringen, dat ze in het belang van de mensen handelen, zullen tot zwijgen gebracht worden want zij hebben zich zelf van Mij afgesneden, en nu zullen zij nog maar weinig tijd hebben om hun ziel te verlossen.

Diegenen aan wie de verantwoordelijkheid gegeven werd om Mijn kinderen de waarheid over de evangeliën bij te brengen, zullen die belofte ter harte moeten nemen. Ik zal jullie verheffen wanneer jullie de waarheid vertellen, maar Ik zal jullie in de afgrond werpen als en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontheiligen.  En hoewel de leugenaars jullie zullen overtuigen van de noodzaak om de waarheid te veranderen en jullie zullen vervolgen, zal dit niets zijn vergeleken met de duisternis, die Ik over de hele aarde zal werpen. Dan zal er geween en tandengeknars zijn, maar niemand zal jullie horen. Jullie zullen niet langer zien, noch iets horen, maar jullie zullen de pijn voelen van die zielen die jullie verdorven hebben door de geloofsafval, die jullie hielpen voeden tot deze de ziel omhulde van die gewijde dienaren die jullie instrueren.

Vrees Mijn toorn want deze zal plots op jullie neerdalen, en tegen dan zal het voor jullie te laat zijn! Jullie zullen Mijn aangezicht nooit zien. Ik geef de leiders van al diegenen, die Mijn Kerken op aarde besturen, deze laatste waarschuwing.

Nalaten om het Woord van God te verdedigen of om de Heilige Eucharistie in ere te houden, zal tot dood en wanhoop leiden. Ik zal jullie niet de tijd gunnen om de zielen te verwoesten, die door Mijn vijanden daartoe bestemd werden.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie