Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

Ontvangen op zaterdag 21 september 2013

13.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen.

Door de macht en de heerlijkheid van Mijn geliefde Vader zal Ik jullie, Mijn geliefde volgelingen, veel kracht en moed schenken tijdens deze beproevingen. Deze gaven worden jullie geschonken door de kruistochtgebeden, want zonder deze zouden jullie merken dat het onmogelijk is om de religieuze vervolging, die voor jullie ligt, het hoofd te bieden. Deze gaven worden jullie geschonken zodat jullie de anderen kunnen redden, die Mijn oproep vanuit de Hemel zullen afwijzen en die argeloos zullen afdwalen naar het hol van de leeuw, waar de hel zal losbarsten. Eenmaal binnen in het hol van de duisternis, zullen ze meegesleurd worden in heidense rituelen. Hun ziel zal geopend worden voor de geest van het kwaad en, binnen zeer korte tijd, zullen zij blind worden voor de Waarheid – het heilig Woord van God, dat sinds het begin vastgelegd werd.

Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden. Nochtans werd hun door Mijn kruisdood de Waarheid gegeven. Toen Ik op de aarde rondliep, verraadden veel van Mijn leerlingen Mij in de dagen voorafgaand aan Mijn kruisiging. De farizeeërs imiterend, schreeuwden zij deze woorden: “Ga weg van mij, Je spreekt ketterij uit! Je bespot de farizeeërs, die in naam van God spreken. Je bent een leugenaar en Je lastert. Jij bent de zoon van Satan.”

Nu Ik jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voorbereid, zullen jullie diezelfde beschuldigingen opnieuw uitspuwen. Ik kom nu, door deze goddelijke boodschappen van de Hemel, om jullie de Waarheid te brengen, ondanks dat jullie alles over Mij weten. Ik doe dit omdat de Waarheid in Mijn Kerk afgeschaft zal worden. Jullie zullen spoedig leugens in Mijn naam aannemen en de Waarheid zal nergens meer te vinden zijn.

Onthoud deze woorden! Ik kom enkel om Mijn belofte aan Mijn Vader te volbrengen. Ik kom om jullie de uiteindelijke redding, die jullie beloofd werd, te bezorgen. Satan wil niet dat dit gebeurt, maar hij kan Mij niet tegenhouden. Wat hij echter wel zal doen, is verhinderen dat veel van Gods kinderen Mijn laatste barmhartigheid aannemen. Hij zal dat doen met de hulp van Mijn vijanden, die hij nu binnen Mijn Kerk op aarde verleid heeft.

Word wakker, diegenen van jullie die slapen! Ik zal als een dief in de nacht komen. Enkel diegenen die voorbereid zijn, zullen gered worden.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie