Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

Ontvangen op maandag 23 september 2013

13.30 u

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden. Al diegenen die hun ogen open houden en hun oren waakzaam, zullen de toorn van Mijn Zoon aanschouwen op een manier die hun niet kan ontgaan.

Mijn Zoon beloofde dat Hij Zijn toorn kenbaar zou maken wanneer zij, binnen Mijn Kerk op aarde, Hem opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te bezoedelen. Donder en bliksem, gevolgd door geweldige stormen, zullen de mensen versteld doen staan. Er zullen meer overstromingen waargenomen worden, wanneer de zonden van de mens weggevaagd zullen worden terwijl zij de straffen van God, die op de mensheid zullen neerstromen, beginnen te zien.

Slaven van de zonde – zelfs diegenen die van Mijn Zoon houden en die trouw blijven aan de Heilige Mis – en daardoor zullen zij het verschil niet herkennen wanneer de gruwel zich voordoet. Denk eraan, het is om de dood van Mijn Zoon te gedenken dat de Heilige Mis gelezen wordt, waarbij de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon veropenbaard wordt. Weldra zullen zij de waarheid niet meer erkennen en zal de nieuwe mis een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en dit zal plots en onverwacht gebeuren – zo snel zal de Valse Profeet te werk gaan. Nu is het de tijd van de voorbereiding. Al die gewijde dienaren die aan de Allerheiligste Eucharistie trouw gaan blijven en die zich aan het heilig Woord van God zullen houden, moeten nu met hun voorbereidingen beginnen.

Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde met het Voedsel des Levens, dat is de Heilige Eucharistie, te voeden. Dit is de gelofte die jullie aan Jezus Christus afgelegd hebben, toen jullie zeiden dat jullie Hem zouden dienen en Zijn Lichaam en Bloed, door de Heilige Mis, aan al diegenen zouden verschaffen, die redding zoeken. Die gelofte moet tot op de laatste dag in ere gehouden worden.

Wees niet bang voor de komende tijd, wanneer de vijanden van God Zijn heilige naam zullen proberen te gebruiken om de zonde te vergoelijken en voor allen aanvaardbaar te maken, wanneer zij iedereen van Zijn Lichaam en Bloed zullen beroven. Dit zal niet uitmaken als jullie Mijn Zoon blijven dienen op de manier die jullie kunnen.

Ga heen in vrede, in de hoop dat jullie allen, die van Mijn Zoon houden, gezegend zullen worden met de gave van de Heilige Geest zodat jullie in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Jullie gezegende Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie