Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

Ontvangen op maandag 30 september 2013

15.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

 De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt en zij zal spoedig haar nieuwe liturgie dicteren, die in strijd zal zijn met Mijn allerheiligste Wil. Gecreëerd door de vijanden van God en vermomd als een nieuwe aanpassing om tegemoet te komen aan de politieke machten, die het Christendom willen verbieden, zal deze zo snel voorgesteld worden, dat binnen Mijn Kerk velen verbaasd zullen zijn. Zij zullen er pijnlijk door getroffen worden een dergelijke gruwel te zien, maar in het openbaar zullen de stemmen van Mijn trouwe dienaren niet gehoord worden want zij, de vrijmetselaars, zullen aansturen hoe deze nieuwe liturgie in elk opzicht opgevat zal worden. Elk bezwaar, dat in bisdommen over de hele wereld opgeworpen zal worden, zal afgewezen en terzijde geschoven worden. Het excuus zal zijn dat de Kerk het nodig heeft om nieuwe, jonge zielen te werven die deze afvallig geworden zijn. Zij zullen zeggen dat, door een seculiere wereld te bekoren met een nieuwe liturgie, dit meer mensen zal bekeren.

O hoe bedrieglijk zal deze gruwel zijn, en hoevelen zullen er in de leugens trappen, die zovelen van de waarheid zullen wegvoeren. Het Boek der Waarheid werd aan de profeet Daniël voorzegd opdat Gods kinderen de waarheid nooit zouden vergeten, wanneer ze ondergedompeld worden in leugens, die Mijn Kerk op aarde zullen verteren.

Neem de waarheid aan, die door Mijn Kerk op aarde vastgelegd werd! Aanvaard de nieuwe wetten niet, die men jullie in Mijn heilige naam zal dwingen aan te nemen, en die zullen neerkomen op heiligschennis!

Jullie Jezus

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie