Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

Ontvangen op dinsdag 24 september 2013

22.44 u

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken. Diegenen die de liefde van God in haar meest zuivere vorm ontdekken, krijgen dit geschenk omwille van hun nederigheid en de aanvaarding van het feit, dat God alle eer toekomt.

Heidenen gaan daarentegen in hun zoektocht naar spirituele vrede veeleer op zoek naar de Schepping van de Ware God dan naar hun Schepper. In plaats van zich neer te leggen voor God, Mijn Vader, de Almachtige Schepper van alle dingen, liggen ze uitgestrekt op de grond voor bedrieglijke afgoden, waaronder de wonderwerken die Hij voor de wereld schiep – de aarde, de zon, de maan en de sterren. Zij verafgoden deze grote wonderwerken en geloven dan dat, door zo te handelen, dit hun grote krachten schenkt. Wat zij zoeken, is een vorm van geestelijke verlichting waarvan zij hopen dat dit hun genot en vrede zal brengen. Door meditatie en yoga stellen velen bovendien hun geest en ziel open zodat de Boze hen kan verderven. Zij geloven ten onrechte dat één of andere kracht, een andere dan deze die van de Allerhoogste God komt, hen de vrede kan bezorgen waar zij naar hunkeren.

Weet nu dat er maar één God is! Elke andere vorm van ophemeling komt neer op heidendom. Het maakt niet uit wat ze zeggen of hoe zij hun handelwijze rechtvaardigen, ze nodigen Satan uit om hun ziel binnen te dringen, en eens hij de toegang verkrijgt, zullen hij en de demonen die hij stuurt, deze zielen niet meer met rust laten. Zij zullen deze zielen kwellen, hen volstoppen met leugens en hen doen geloven dat zij een gave bezitten. Sommigen geloven dat zij anderen, door praktijken als reiki, kunnen genezen terwijl wat zij in plaats daarvan doen, erin bestaat anderen, waaronder onschuldigen, te bederven. Wanneer heidenen zingen om spirituele gaven aan te trekken, zeggen zij dat dit hen vrede bezorgt. Weet dat, terwijl velen dit geloven, zij binnen een korte tijdsperiode – zodra de geest van het kwaad hun geest binnengedrongen is – gejaagd zullen worden en geen rust meer zullen vinden. Zij zijn voortdurend op zoek naar elk zintuiglijk genot, en al wat zij in ruil daarvoor zullen ontvangen, zal een duisternis van de ziel zijn.

Heidendom brengt een vreselijke onrust mee, en in landen waar de heidenen tot de valse goden roepen, halen ze zich de toorn van Mijn Vader op de hals. Veel van dergelijke zielen beseffen niet wat ze aan het doen zijn, maar herken hen aan de manier waarop zij hun lichaam zullen sieren aangezien zij zichzelf als gewijde vaten beschouwen in de ogen van de bedrieglijke afgoden, die zij beweren te aanbidden. Liefde, nederigheid en zelfopoffering voor het welzijn van anderen zal ontbreken want zij aanbidden enkel de zinnen. Zij beseffen niet dat hun ziel een geschenk van God is, en dus geven zij deze weg bij het najagen van volmaaktheid, die zij nooit kunnen bezitten.

Tijdens de Waarschuwing zal Ik in deze zielen de waarheid, over wie zij toebehoren, doen ontwaken. Bid dat zij Mijn hand van barmhartigheid zullen aannemen! Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom! Zij zijn diegenen die Mijn barmhartigheid niet willen en die zich liever met onzin zouden bezig houden omdat het hun ego voedt, wanneer zij geloven dat zij over de macht beschikken om spirituele zaken te beheersen. Terwijl zij op deze manier persoonlijke volmaaktheid nastreven, snijden zij zich zelf volledig van God af. Door zo te handelen, openen zij de deur voor de Boze, die hen zal verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloftes, die ertoe leiden dat hun ziel dor wordt waardoor de liefde van God niet kan gedijen.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie