Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

Ontvangen op dinsdag 24 september 2013

11.18 u

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China. Alle voorzegde profetieën zullen betrekking hebben op deze mogendheden, waarrond al de omwentelingen in religieuze en politieke structuren zich zullen afspelen.

Door de onrust in hun land zullen Syrië en Egypte de katalysators worden voor een grotere oorlog, die de vier grootmachten zal omvatten. Elk van deze mogendheden zal verbonden zijn om een eengemaakt regime te creëren dat gebruikt zal worden om de globale rijkdom en de wereldbevolking te beheersen.

De godsdienstoorlog zal centraal staan in dit bewind en de aangestelde leiders in Mijn Christelijke Kerken zullen overweldigd en vermorzeld worden als voorbereiding op het Beest, dat de vier imperiums zal besturen. Aan geen enkele van de heersers, die het Woord van God trotseren of die Gods kinderen proberen te verderven, zal door God het gezag gegeven worden om diegenen, van wie de naam in het Boek des Levens staat, te veroveren. En hoewel Ik over de Christenen spreek, en over de noodzaak dat zij Mij trouw blijven, heb Ik het ook over de Joden omdat hun beschermer, de Heilige Aartsengel Michaël, over hen zal waken en hen zal helpen om de vervolging, die zij als uitverkoren volk van God ook te verduren zullen krijgen, het hoofd te bieden.

Gods plan werd opgesteld, en al de engelen en heiligen in de Hemel bereiden zich nu voor om Mij te helpen bij Mijn missie om allen te verenigen en om diegenen, die van Mij houden, te beschermen tegen de grote misleiding, die gecreëerd werd om de wereld op een dwaalspoor te zetten. Nooit eerder werd de boosheid tegenover God zo door het menselijk ras gecoördineerd als vandaag de dag. Nooit eerder is de sterfelijke mens ertoe in staat geweest om, door machtsovername teneinde controle uit te oefenen, zoveel leed te berokkenen als op dit moment in de geschiedenis. De grote vervolging van Gods kinderen – door Satan teweeggebracht met de bereidwillige steun van snode, op macht beluste mannen en vrouwen, die posities met grote macht bekleden – is zich voor jullie ogen aan het ontvouwen. Toch kunnen velen van jullie het niet zien omdat jullie misleid werden.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie