Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

Ontvangen op donderdag 19 september 2013

19.26 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. Pas wanneer dat gebeurt, zullen zij beseffen dat het Woord van God door Gods profeet bekendgemaakt wordt en dat het de waarheid is. Het Woord van God is de waarheid. Dit kan slechts de volle waarheid zijn als de profetieën - die aan Gods kinderen gegeven worden - van Hem komen, anders kan dit in het geheel niet.

Velen zullen samenkomen en zich verenigen om voorbereidingen te treffen om Mij eer te bewijzen, op de manier die Mij in ere houdt, want niets zal hen in de weg staan om Mijn heilig Woord, Mijn heilige Sacramenten, Mijn Heilige Mis en de Allerheiligste Eucharistie te handhaven. Maar zelfs dan zullen velen de dwalingen, die de nietsvermoedende zielen voorgehouden gaan worden, niet zien.

Pas wanneer er verklaard wordt dat de Kerk met de heidenen en hun bespottelijke praktijken verenigd zal zijn, zullen meer van Mijn gewijde dienaren echt begrijpen wat er aan het gebeuren is. Pas wanneer de heidense symbolen en satanische tekenen zich binnen, op en aan de buitenzijde van de ingangen tot de christelijke kerken beginnen te vertonen, zullen ze rennen voor hun leven. Er zal grote angst in hun hart zijn omdat velen van hen, in dat stadium, nergens terecht zullen kunnen aangezien zij het nalieten om zich op deze dag voor te bereiden. Dit zullen degenen zijn op wie er jacht gemaakt zal worden omdat zij geen gehoor gaven aan Mijn oproep. Hun hoogmoed en hun ego verhinderden hen Mijn stem te herkennen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zullen overrompeld worden en velen zullen machteloos staan tegenover de heerschappij van de Valse Profeet en zijn trawant, de Antichrist. Deze twee zullen meedogenloos zijn in hun streven om alle naties te controleren, en iedereen die het waagt hen in de weg te staan, zal omgebracht worden.

Terwijl de gewijde dienaren binnen Mijn Kerk op aarde in de val zullen zitten, tenzij zij voorbereid zijn, zijn het de zielen van de gelovigen, de trouwe volgelingen van Mij, Jezus Christus, die tot ernstige dwaling misleid worden, wat Mij zo’n bittere smart bezorgt. Velen zullen bang zijn om tegenover de Kerk een gebrek aan trouw aan de dag te leggen, zelfs wanneer Mijn onderrichtingen, Mijn heilige Leer en al de Sacramenten gewijzigd werden. Laat hun nu weten dat geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, het gezag heeft om het Woord van God te herschrijven! Wanneer zij dat doen, hebben zij Gods Wet overtreden. Enkel de Kerk van God, die aan Mijn Leer trouw blijft, is onfeilbaar. Zodra deze verbintenis – de verbintenis waarbij in Mijn naam enkel de waarheid verkondigd wordt – verbroken wordt, raken zij van Mij afgescheiden. Ik Ben de Kerk. Jullie, Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren, maken deel van Mij uit wanneer jullie je aan Mijn heilige Leer houden.

De Kerk – Mijn Kerk – zal intact blijven want de waarheid kan nooit veranderen. Diegenen die zich van Mij afscheiden, kunnen nooit van Mijn Kerk op aarde deel uitmaken.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie