Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

Ontvangen op dinsdag 24 september 2013

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. Hoe smacht Ik naar hun aandacht, zelfs al is het maar gedurende één momentje van de dag. Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend. Weten jullie niet dat door gewoon - slechts gedurende een korte tijd - met Mij te spreken, Ik Mijn genaden over jullie zal uitstorten? Diegenen die Mij troosten door met Mij te praten – op de manier die voor hen het gemakkelijkste is – verwerven een innerlijke vrede die nergens anders in de wereld gevonden kan worden.

In jullie streven naar genot, comfort en opwinding zijn jullie vlagen van voldoening van korte duur. Niets, met inbegrip van de grootste aardse schatten, zal jullie bevredigen. Het is door Mij, Mijn grote barmhartigheid, dat jullie de grootste schat verleend werd – het geschenk van een leven vol grote heerlijkheid, een prachtige omgeving, een volmaakt, mooi lichaam en het vermogen om een blijvende liefde te voelen, die jullie zal overweldigen maar die jullie een immense gelukzaligheid zal bezorgen. Dat is het eeuwig leven, en het moment dat Ik jullie naar Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde zal overbrengen, is dichtbij.

Wanneer jullie met Mij spreken en Mij vragen om jullie op deze grote dag voor te bereiden, zullen jullie er klaar voor zijn, maar het vergt tijd om de veranderingen, die voor de Grote Dag van de Heer van jullie verlangd worden, door te voeren.

Zoals een bruid en bruidegom moeten jullie alles klaar hebben voor de dag van de grote zegening. Jullie moeten je familie, vrienden en kennissen goed op voorhand voorbereiden. Op de dag dat Ik kom om van deze glansrijke overgang getuige te zijn, moeten jullie dan zowel naar lichaam als naar ziel voorbereid zijn, waardoor jullie waardig worden om het Nieuw Paradijs binnen te gaan.

Tijdens elke dag die jullie druk doende met de behoeften van anderen doorbrengen, moeten jullie ten minste tien minuten van die dag uittrekken om jullie zonden goed te maken. Dat is heel belangrijk, want Ik houd van jullie en verwelkom jullie. Om op de gepaste wijze met Mij te communiceren, moeten jullie Mij altijd eerst als een nederige dienaar benaderen. Wanneer jullie voor Mij neerknielen of gewoon in jullie hart met Mij communiceren, begin dan altijd met te zeggen:

“Jezus, vergeef mij want ik heb gezondigd.”

Hierna zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen en zal Ik in jullie ziel verblijf houden. Hoe vaker jullie je tot Mij wenden, hoe dichter jullie zullen geraken. Al snel zal Ik als een vriend worden, zonder wie jullie niet meer kunnen leven. Jullie zullen je dan voor elk klein dingetje tot Mij wenden, en Ik zal er staan. Ik zal er steeds voor zorgen dat er aan diegenen van jullie, die tijd in Mijn gezelschap doorbrengen, grote gunsten geschonken zullen worden, en Mijn zegeningen zullen bedaardheid van de ziel en gemoedsrust voortbrengen. Denk eraan dat Ik onmiddellijk gehoor geef aan diegenen die Mij opzoeken!

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie