Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

Ontvangen op maandag 23 september 2013

13.30 u

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden. Al diegenen die hun ogen open houden en hun oren waakzaam, zullen de toorn van Mijn Zoon aanschouwen op een manier die hun niet kan ontgaan.

Mijn Zoon beloofde dat Hij Zijn toorn kenbaar zou maken wanneer zij, binnen Mijn Kerk op aarde, Hem opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te bezoedelen. Donder en bliksem, gevolgd door geweldige stormen, zullen de mensen versteld doen staan. Er zullen meer overstromingen waargenomen worden, wanneer de zonden van de mens weggevaagd zullen worden terwijl zij de straffen van God, die op de mensheid zullen neerstromen, beginnen te zien.

Slaven van de zonde – zelfs diegenen die van Mijn Zoon houden en die trouw blijven aan de Heilige Mis – en daardoor zullen zij het verschil niet herkennen wanneer de gruwel zich voordoet. Denk eraan, het is om de dood van Mijn Zoon te gedenken dat de Heilige Mis gelezen wordt, waarbij de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon veropenbaard wordt. Weldra zullen zij de waarheid niet meer erkennen en zal de nieuwe mis een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en dit zal plots en onverwacht gebeuren – zo snel zal de Valse Profeet te werk gaan. Nu is het de tijd van de voorbereiding. Al die gewijde dienaren die aan de Allerheiligste Eucharistie trouw gaan blijven en die zich aan het heilig Woord van God zullen houden, moeten nu met hun voorbereidingen beginnen.

Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde met het Voedsel des Levens, dat is de Heilige Eucharistie, te voeden. Dit is de gelofte die jullie aan Jezus Christus afgelegd hebben, toen jullie zeiden dat jullie Hem zouden dienen en Zijn Lichaam en Bloed, door de Heilige Mis, aan al diegenen zouden verschaffen, die redding zoeken. Die gelofte moet tot op de laatste dag in ere gehouden worden.

Wees niet bang voor de komende tijd, wanneer de vijanden van God Zijn heilige naam zullen proberen te gebruiken om de zonde te vergoelijken en voor allen aanvaardbaar te maken, wanneer zij iedereen van Zijn Lichaam en Bloed zullen beroven. Dit zal niet uitmaken als jullie Mijn Zoon blijven dienen op de manier die jullie kunnen.

Ga heen in vrede, in de hoop dat jullie allen, die van Mijn Zoon houden, gezegend zullen worden met de gave van de Heilige Geest zodat jullie in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Jullie gezegende Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden

zondag 8 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden. Deze gebeden worden door Gods kracht geschonken en er zijn grote wonderen aan verbonden.

Boodschap: Mijn heilig Woord mag niet veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt

zaterdag 7 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alles in het werk blijf stellen om door deze boodschappen de wereld de hand te reiken, laten nog veel toegewijde volgelingen van Mij het na om Mijn hand aan te nemen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden

vrijdag 6 september 2013

Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus

vrijdag 6 september 2013

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat Mijn Zoon stierf om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij aan het Beest. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden

donderdag 5 september 2013

Mijn kind, toen zij de doornenkroon op het Heilig Hoofd van Mijn Zoon zetten, was dat niet alleen om een verschrikkelijke, lichamelijke foltering toe te brengen, het was ook om iets duidelijk te maken.

Boodschap: Geen enkele gewijde dienaar van Mij mag iemand in Mijn naam veroordelen

donderdag 5 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe weinigen van diegenen die in God geloven, of die Mij als de Mensenzoon aannemen, houden oprecht van Mij. 

Boodschap: Ik breng geschenken stapsgewijs, al naargelang de zuiverheid van de ziel

woensdag 4 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, aanwezig in nederige zielen, zal onmiskenbaar worden wanneer Mijn nieuw geschenk over elk van diegenen, die op dit moment in de wereld leven, uitgestort wordt.

Boodschap: Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap.

dinsdag 3 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen om overal ter wereld mensen, die Mij uit hun leven geschrapt hebben, toe te roepen om terug tot Mij te komen. 

Boodschap: Weten jullie niet dat momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is?

maandag 2 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de woede toeneemt tegen deze profetieën, Mijn profetieën, die aan de wereld gegeven worden om jullie allemaal voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit.

Boodschap: Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren

zondag 1 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op de aarde rondliep en de tempels van God binnentrad om de waarheid te verkondigen, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie