Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus

Ontvangen op vrijdag 6 september 2013

20.15 u

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat Mijn Zoon stierf om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij aan het Beest. Hij gaf jullie allemaal het geschenk van redding en om het eeuwig leven te ontvangen, moeten jullie tot Mijn Zoon naderen en Hem om dit grootse geschenk vragen.

De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus. Omdat Hij zo barmhartig is, biedt Hij iedereen de kans om, uit eigen vrije wil, tot Hem te komen. Hij gaf de wereld de waarheid, en door Zijn geschenk van Zijn kruisdood opende Hij voor allen de weg om in eeuwige vrede en in Zijn Paradijs te leven.

Velen erkennen Mijn Zoon niet, noch geloven zij in God. Als jullie niet in God geloven of het geschenk van redding niet aannemen, dan scheiden jullie je van God af. Omwille van deze laatste missie om zielen te redden, waaronder de zielen van alle zondaars, evenals diegenen die het bestaan van God weigeren te erkennen, zal Mijn Zoon een groot wonder verrichten. Tijdens de Waarschuwing zal iedereen er het bewijs van zien dat ze een ziel hebben, en velen zullen zich bekeren. Aan diegenen die zich niet zullen bekeren en die atheïst blijven, kan het geschenk van redding niet gegeven worden, want zij zullen Zijn hand van barmhartigheid weigeren. Die zielen zullen Hem op de meest opstandige wijze afwijzen, en niets dan jullie gebeden kunnen hen dan redden.

Diegenen die elke poging, elke tussenkomst en elke barmhartigheid om hen naar het Nieuw Paradijs te brengen, weigeren, zullen verworpen worden. Want hen zal het Koninkrijk van Mijn Zoon niet toebehoren omdat Mijn Vader, die de mensheid met het geschenk van de vrije wil begiftigde, Zijn Wil nooit aan één van Zijn kinderen zal opleggen.

Bid, bid, bid dat de atheïsten de hand van barmhartigheid, die Mijn Zoon naar elk van hen zal uitsteken, zullen aannemen! Vergeet niet de kruistochtgebeden te bidden om deze arme, kleine zielen te redden!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie