Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn heilig Woord mag niet veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt

Ontvangen op zaterdag 7 september 2013

18.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alles in het werk blijf stellen om door deze boodschappen de wereld de hand te reiken, laten nog veel toegewijde volgelingen van Mij het na om Mijn hand aan te nemen. Deze dierbare zielen van Mij zijn kwetsbaar omdat velen er niet in zullen slagen de manier te zien waarop hun geloof gebruikt zal worden om de nieuwe, er spoedig aankomende liturgie – waarin men zal nalaten Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon te eren – te bekrachtigen.

Velen zullen er ten onrechte van uitgaan dat de nieuwe liturgie en de nieuwe mis – hoewel sterk veranderd – geen kwaad kunnen. Zo velen zullen het een of ander van de inhoud, evenals de opzet ervan, stilletjes in vraag stellen en deze vreemd vinden. Toch zullen maar zeer weinigen het aanvechten omdat zij zullen geloven dat deze de zegen van de Kerk hebben, en dus bijgevolg niet verkeerd kunnen zijn. Wat zij niet beseffen, is dat Mijn heilig Woord niet veranderd of aangepast mag worden zodat het iets anders wordt. Mijn Kerk is onfeilbaar, maar als een zogenaamde dienaar of leider in Mijn Kerk het Woord van God zou verdraaien of de betekenis van de Heilige Eucharistie zou herschrijven, dan lasteren zij tegen God.

Ik werd door de mensheid geloochend en gekruisigd toen zij, met inbegrip van de leiders in Gods tempels, de waarheid verwierpen. Wanneer iemand – ongeacht hoe hooggeplaatst zij bij jullie zijn – de waarheid loochent, maken zij zich schuldig aan ketterij en komen niet van Mij. Maar zij willen jullie doen geloven dat de waarheid een leugen is. Zij zullen al wat jullie door Mij geleerd werd om een volwaardig leven te leiden, ontkennen. Zij zullen Mij bespuwen, maar jullie langs een pad voeren waarvan zij zullen zeggen dat het naar Mij leidt, maar dat zal het niet.

Deze dingen, die voorzegd zijn, zullen weldra gebeuren. Wanneer jullie de tekenen zien, weet dan dat deze profetieën enkel van God afkomstig kunnen zijn.

Jullie Jezus 

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie