Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden

Ontvangen op donderdag 5 september 2013

9.35 u

Mijn kind, toen zij de doornenkroon op het Heilig Hoofd van Mijn Zoon zetten, was dat niet alleen om een verschrikkelijke, lichamelijke foltering toe te brengen, het was ook om iets duidelijk te maken. Het werd gedaan als een symbolisch gebaar. Terwijl zij de spot met Hem dreven, gaven zij aan dat die Man, die zegt dat Hij het Hoofd van de Kerk is en die zich de Messias noemt, niet getolereerd zal worden. Zij schonden het Hoofd van de Kerk toen zij Hem kroonden, en zij zullen Hem in deze tijd opnieuw schenden.

Het zal voor hen niet volstaan dat zij, de vijanden van Christus, de Kerk van Mijn Zoon van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op allerlei andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie veranderen, alsook de betekenis van wat de Heilige Eucharistie is. Zij zullen zeggen dat deze, de Heilige Eucharistie, de mensheid vertegenwoordigt en dat het een teken van een nieuwe kerkgemeenschap is – een eendrachtige bijeenkomst van alle mensen in de ogen van God. Er zal jullie, Mijn kinderen, verteld worden dat jullie allemaal met elkaar in gemeenschap staan en dat dit een reden is om te vieren.

De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee verschillende dingen zijn. Toch zullen zij de betekenis ervan verdraaien. Alles wat jullie uiteindelijk zullen overhouden, zal een stuk brood zijn, want zodra zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon een einde nemen.

Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. De vijanden van Mijn Zoon zullen zo sluw zijn, dat het zal lijken dat de ceremonieën maar een beetje veranderd zijn. Het Sacrament van de Biecht zal afgeschaft worden, want het Beest wil niet dat zielen verlost worden omdat dit een overwinning voor Mijn Zoon zou zijn.

Kinderen, jullie moeten Mij blijven vragen om te bemiddelen zodat de pijn van deze toekomstige gebeurtenissen verzacht en de tijd verkort kan worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie