Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weten jullie niet dat momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is?

Ontvangen op maandag 2 september 2013

18.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de woede toeneemt tegen deze profetieën, Mijn profetieën, die aan de wereld gegeven worden om jullie allemaal voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit. Deze missie heeft één doel. Dat bestaat erin alle zielen te redden – iedereen die in de huidige wereld leeft. Het doet er niet toe hoe scherp de tegen jou uitgebrachte kritiek is, Mijn dochter, want Ik zal gestaag vorderen tot Mijn werk gedaan is. Geen mens zal Mij beletten zielen te redden, want Ik zal diegenen die het wagen Mij in de weg te staan, vertrappen zodat Ik die zielen kan redden, die bij Mij uit de gratie geraakt zijn.

Weten jullie niet dat door het heidendom, dat zich over de aarde uitstrekt, en de zwakheid van het geloof, welke onder de gelovigen bestaat, momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is? Mijn missie concentreert zich op dergelijke gekwelde jonge zielen, die in de meeste gevallen elke kennis over Mij, Jezus Christus, ontzegd werd. Omdat het er zo veel zijn, in alle naties, moet Ik hen de hand reiken op de manier die de meeste kans maakt hun aandacht te krijgen.

Denk eraan, die Christenen onder jullie, die van kindsbeen af met het Woord van God gevoed werden, zijn gezegend. Daardoor hebben jullie de plicht om te bidden voor deze verloren generatie. Ik vraag jullie om a.u.b. voor deze jonge zielen te bidden met dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (118) ‘Voor de verloren generatie van jonge zielen’

Lieve Jezus, ik roep om Uw barmhartigheid
voor de verloren generatie van jonge zielen.
 
Voor diegenen die U niet kennen,
bekleed hen met de gave van inzicht.
 
Voor diegenen die U wel kennen maar die U negeren,
trek hen terug in Uw barmhartigheid.
 
Geef hun spoedig het bewijs van Uw bestaan a.u.b.,
en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen
en hen de weg naar de waarheid kunnen wijzen.
 
Vervul hun geest en ziel met het verlangen naar U.
 
Help hen de leegte te herkennen,
die in hen bestaat doordat zij Uw aanwezigheid niet aanvoelen.
Ik smeek U, Lieve Heer, om hen niet in de steek te laten
en verleen hun door Uw barmhartigheid eeuwig leven. Amen.

Hoe verlang Ik ernaar om deze jonge kinderen de hand te reiken en Mijn armen om hen heen te slaan, zodat Ik troostende woorden in hun oren kan fluisteren en hen vrede van de ziel kan schenken. Zij behoren Mij toe en zonder hen zou het Nieuw Paradijs verstoken zijn van diegenen naar wie Ik het meest smacht. Help Mij hen te redden!

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie