Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geloven diegenen onder jullie die Mij nu bespotten, doordat jullie Mijn boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?

Ontvangen op zondag 1 september 2013

17.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk dank je Mij voor deze zeer moeilijke missie. Ik weet hoeveel pijn het je berokkent om het Woord van God te verkondigen omdat het onder diegenen, die menen dat ze de elite zijn, veel woede teweegbrengt.

Mijn dochter, weet dat, hoewel Ik jou gunsten verleen, jij altijd alleen zult gaan en jij in de woestijn zult belanden, net zoals de profeten voor jou. Ik zal sommigen sturen om jou te helpen, toch zal jij altijd geïsoleerd zijn. Maar terwijl de wolven jacht op jou zullen maken, zal Ik je steeds gezelschap houden.

Vertel dit aan diegenen onder jullie die zich Mijn ware leerlingen, priesters en gewijde dienaren noemen: Ik zal altijd luisteren naar de stemmen van de kleinen, de zwakken, de nederigen en diegenen die zuiver van hart zijn. Zelfs als ze bang zijn voor Mijn boodschappen zal Ik altijd diegenen begunstigen, die oprecht van Mij houden. Wie zijn diegenen waarover Ik nu spreek? Ik doel op diegenen die nooit vergeten zijn wat Ik hun vertelde. Draag Mijn kruis, volg Mij na, maar wees voorbereid, want wanneer jullie het Woord van God zonder kwaadwilligheid bekendmaken, zullen jullie Mijn pijn ondergaan. Hoe beschaafd dat jullie ook menen dat de wereld momenteel is, jullie zullen gehaat worden wanneer jullie desondanks opstaan tegen diegenen die Mij haten. Terwijl zij Mij haten, zullen zij jullie kruisigen.

Ik luister naar de zachtmoedigen. Ik zegen diegenen die Mijn duidelijke instructies aan jullie, om van elkaar te houden hoezeer zij jullie ook kwellen, uitvoeren. Diegenen onder jullie, die Mij door deze boodschappen afwijzen, mogen door jullie twijfels nooit in Mijn naam tegen iemand haat verspreiden. Ik, Jezus Christus, zeg jullie nu dat de duivel gekomen is om deze laatste bestorming van al Gods kinderen af te kondigen. Diegenen van jullie die weigeren naar Mij te luisteren, zullen vallen voor de charmes van zijn toegewijde dienaren.

Weten jullie niet dat Mijn Kerk door Satan aangevallen zal worden en dat dit voorzegd is? Mijn vijanden zullen tussen jullie rondlopen, en tot dusver aanvaarden jullie niet dat Ik dit zou toelaten. Weet dat de Slag van Armageddon uit twee partijen bestaat. Diegenen die in God geloven en het Woord van God volgen en dan de Boze, zijn strijdmacht en al diegenen die hij misleidt. Satan zal velen in Mijn Kerk misleiden en enkel diegenen die waakzaam blijven en uitkijken voor leerstellige dwalingen, zullen in staat zijn om de verleiding te weerstaan. De verleiding is het krachtigste middel dat door de Bedrieger gebruikt wordt. Hij misleidt door het erop te laten lijken dat hij de waarheid verkondigt.

Die arme zielen, diegenen die van Mij houden en die Mijn Kerk op aarde trouw blijven, verzoek Ik dringend om te luisteren. Jullie moeten Mijn Kerk trouw blijven en discipline aanvaarden wanneer jullie oversten trouw blijven aan wat Ik, door Mijn kruisdood, de wereld schonk. De tijd voor de keuze is dichtbij. De gruwel heeft nog niet plaatsgevonden, maar wanneer jullie de dwalingen zien, die tegen Mijn Leer en Mijn geschenk van de Sacramenten ingaan, loop dan weg. Die dag is dichtbij. Jullie moeten je dan verzamelen en de regels van Mijn Kerk blijven volgen, zoals deze door Petrus voor jullie vastgelegd zijn.

Geloven diegenen onder jullie die Mij nu bespotten, doordat jullie Mijn boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen en jullie zou vragen Mijn Leer tegen te spreken? Wacht tot de dag waarop jullie gevraagd wordt om trouw te zweren aan leugens, in de naam van Mijn heilige Kerk op aarde, voordat jullie Mijn profeet afwijzen. Het is enkel omdat Mijn liefde voor jullie zo sterk is, dat Ik jullie niet aan de kant schuif en toelaat dat jullie door demonen verslonden worden.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie