Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap.

Ontvangen op dinsdag 3 september 2013

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen om overal ter wereld mensen, die Mij uit hun leven geschrapt hebben, toe te roepen om terug tot Mij te komen. Veel zielen, geleid door het idee dat God in feite niet kan bestaan, hebben besloten om Mij, hun geliefde Jezus, te vergeten. Ik maak Mij zorgen om deze arme, verwarde mensen omdat Ik zielsveel van hen houd en hun gezelschap mis.

Als jullie van Mij afgedwaald zijn en het moeilijk vinden om jullie kijk op een moderne, snel voortschrijdende wereld te verzoenen met een eenvoudig geloof in Mij, Jezus Christus, laat Mij jullie dan helpen om het te begrijpen. Jullie zijn door de zonde van Mij gescheiden. Wanneer de zonde jullie ziel bederft, overvalt haar een duisternis en dat maakt het moeilijk om het Licht van God te aanvaarden. Wanneer dit gebeurt, raakt jullie hart versteend. En dus wordt jullie verstand erbij betrokken, en het is dan dat jullie ten onrechte zullen geloven dat God niet zou kunnen bestaan, omdat de logica gebiedt dat Hij niet kan bestaan.

Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap. De waarheid ligt in de toekomst, wanneer jullie eindelijk in jullie natuurlijke staat bij God thuis zullen komen. Ik besef hoe moeilijk het voor de mens is, om dicht bij Mij te blijven aangezien hij op aarde met zoveel afleidingen, bekoringen en duisternis geconfronteerd wordt.

Wanneer jullie menen dat jullie Mijn aanwezigheid of Mijn liefde niet kunnen voelen, wil Ik dat jullie dit kruistochtgebed (119) bidden: ‘Om de liefde van Jezus te voelen’ 

Jezus, help mij, ik ben zo verward.
Mijn hart wil zich niet voor U openen.
Mijn ogen kunnen U niet zien.
Mijn geest sluit zich voor U af.
 
Mijn mond kan geen woorden uitbrengen om U te troosten.
Mijn ziel is door duisternis vertroebeld.
Heb a.u.b. medelijden met mij, een arme zondaar.
Ik ben hulpeloos zonder Uw aanwezigheid.
 
Vervul mij met Uw genaden
zodat ik de moed heb om mijn hand naar U uit te steken
om U te smeken om barmhartigheid.
 
Help mij, Uw verdwaalde leerling, die van U houdt,
maar die niet langer liefde in het hart voelt opborrelen,
om de waarheid te zien en te aanvaarden. Amen.

Het is niet gemakkelijk om met Mij in vereniging te zijn. Jullie moeten volharden tot jullie Mijn aanwezigheid voelen in jullie ziel. Roep Mij en Ik zal lopen om jullie arme, beklagenswaardige ziel te omarmen en jullie aan te nemen, jullie te leiden en jullie naar jullie eeuwige redding te voeren. Wat jullie ook gedaan hebben, jullie mogen nooit bang zijn om Mij te roepen. Ik geef gehoor aan elke zondaar, ongeacht wie zij zijn. Niet één van jullie, is zonder de smet van de zonde. Ik wacht op jullie oproep.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie