Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

Ontvangen op maandag 23 september 2013

13.30 u

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden. Al diegenen die hun ogen open houden en hun oren waakzaam, zullen de toorn van Mijn Zoon aanschouwen op een manier die hun niet kan ontgaan.

Mijn Zoon beloofde dat Hij Zijn toorn kenbaar zou maken wanneer zij, binnen Mijn Kerk op aarde, Hem opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te bezoedelen. Donder en bliksem, gevolgd door geweldige stormen, zullen de mensen versteld doen staan. Er zullen meer overstromingen waargenomen worden, wanneer de zonden van de mens weggevaagd zullen worden terwijl zij de straffen van God, die op de mensheid zullen neerstromen, beginnen te zien.

Slaven van de zonde – zelfs diegenen die van Mijn Zoon houden en die trouw blijven aan de Heilige Mis – en daardoor zullen zij het verschil niet herkennen wanneer de gruwel zich voordoet. Denk eraan, het is om de dood van Mijn Zoon te gedenken dat de Heilige Mis gelezen wordt, waarbij de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon veropenbaard wordt. Weldra zullen zij de waarheid niet meer erkennen en zal de nieuwe mis een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en dit zal plots en onverwacht gebeuren – zo snel zal de Valse Profeet te werk gaan. Nu is het de tijd van de voorbereiding. Al die gewijde dienaren die aan de Allerheiligste Eucharistie trouw gaan blijven en die zich aan het heilig Woord van God zullen houden, moeten nu met hun voorbereidingen beginnen.

Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde met het Voedsel des Levens, dat is de Heilige Eucharistie, te voeden. Dit is de gelofte die jullie aan Jezus Christus afgelegd hebben, toen jullie zeiden dat jullie Hem zouden dienen en Zijn Lichaam en Bloed, door de Heilige Mis, aan al diegenen zouden verschaffen, die redding zoeken. Die gelofte moet tot op de laatste dag in ere gehouden worden.

Wees niet bang voor de komende tijd, wanneer de vijanden van God Zijn heilige naam zullen proberen te gebruiken om de zonde te vergoelijken en voor allen aanvaardbaar te maken, wanneer zij iedereen van Zijn Lichaam en Bloed zullen beroven. Dit zal niet uitmaken als jullie Mijn Zoon blijven dienen op de manier die jullie kunnen.

Ga heen in vrede, in de hoop dat jullie allen, die van Mijn Zoon houden, gezegend zullen worden met de gave van de Heilige Geest zodat jullie in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Jullie gezegende Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie