Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn Hart zijn

Ontvangen op vrijdag 13 september 2013

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart snakt naar de wereld en naar iedereen die erin leeft, en Ik beloof jullie dat Ik er alles aan zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Ik houd van iedere man, vrouw en kind, wie ze ook zijn – of zij nu machtig, rijk, invloedrijk, nederig, arm of gewoon eenvoudige mensen, die een normaal leven leiden, zijn. Jullie werden door Mijn Vader, die jullie schiep, allemaal uitverkoren om geboren te worden. Elke ziel heeft een doel, en ieder van jullie is een gekoesterd kind van God.

Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn hart zijn en Ik jullie pijn sterk aanvoel. Jullie mogen de hoop nooit opgeven want Ik heb een plaats voor jullie in Mijn Paradijs. Wanneer jullie de hoop opgeven, keren jullie je toekomst, die vol van Mijn Licht is, de rug toe. Die toekomst is Mijn geschenk aan jullie en alles behoort Mij toe. Ik zal jullie zorgen wegnemen. Roep Mij gewoon en zeg: “Jezus, neem Mijn vreselijke pijn en lijden weg, en laat Mij Uw liefde voelen.”, en dan zal Ik jullie zware last ogenblikkelijk opheffen.

Wanneer jullie je leeg voelen en menen dat niemand echt van jullie houdt, moeten jullie weten dat Ik naast jullie sta omdat Ik altijd van jullie zal houden, hoe ver jullie ook afgedwaald zijn. Wanneer jullie geloven dat jullie niets hebben om voor te leven, weet dan dat Mijn Nieuw Paradijs jullie eeuwig leven zal schenken. Maar eerst moeten jullie met jullie lijden in dit leven volharden. Ik zal jullie leed echter verzachten en al wat jullie hoeven te doen, is Mij erom vragen.

Velen van jullie voelen zich waardeloos, onbemind, mislukt, onvoldaan en van weinig nut. Jullie voelen je zo omdat de wereld bezeten is van zogenaamd succes en ambities. Slechts weinigen, de elite, lijken zulke grote hoogten te bereiken. De druk die door de wereldmedia gecreëerd wordt om rijkdom en schoonheid te verheerlijken, dient enkel om het vertrouwen van de gewone man te verwoesten. Het is niet nodig anderen te imponeren. Het is niet nodig of gewenst om Mij te imponeren met jullie zogenaamde succes. Werk in ieder geval hard! Gebruik de talenten die jullie door God geschonken zijn, maar gebruik deze om anderen te dienen en voor het welzijn van allen! Weet dit echter. Het zijn de zwakken, de nederigen van geest en diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, Jezus Christus, die Ik in Mijn Koninkrijk tot de hoogste zaligheid zal verheffen. Diegenen die nu lijden, zullen in Mijn Nieuw Paradijs nooit meer te lijden hebben.

Mijn belofte om te komen om jullie allemaal te verzamelen, zal tijdens Mijn Tweede Komst vervuld worden. Kijk met verlangen en vreugde naar die dag uit, want deze is niet meer veraf en dan zal Ik jullie de geschenken van liefde, vreugde, gelukzaligheid en eeuwig leven bezorgen. Volhard en kom dicht bij Mij! Ik Ben met jullie. Ik zal jullie nooit verlaten, maar jullie mogen je zelf niet van Mij afscheiden want als jullie dat doen, zullen jullie voor Mij verloren zijn. Kom, leg jullie hoofd op Mijn schouder! Laat Mij jullie troosten! Laat Mij een eind maken aan jullie smart! Laat Mij jullie tranen afwissen! Laat Mij jullie Mijn vrede toekennen!

Ik verleen jullie nu een bijzondere zegen. Neem deze aan! Aanvaard Mijn hand en alles zal goed komen! Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie