Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

Ontvangen op zaterdag 14 september 2013
3.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal zeer spoedig als een zeer dichte mist op alle argeloze Christenen neerdalen. Het plan om de Waarheid te onderdrukken heeft een aanvang genomen, en weldra zullen de verdraaide versies van Mijn heilige Leer voor velen van jullie duidelijk worden. Maar terwijl men de Waarheid zal inwisselen voor leugens, zal de Heilige Geest tegen Mijn vijanden opstaan. Mijn Licht zal nog zichtbaar zijn te midden van alle verwarring, die de leiders van de grootste geloofsafval aller tijden in de wereld zullen aanwenden. Ze zullen niet rusten tot de wereld heidens geworden is, zonder liefde voor Mij, Jezus Christus.

De seculiere wereld zal als de juiste beschouwd worden, die waarin ieder mens aangemoedigd zal worden om zijn eigen lusten en verlangens te volgen. Alles zal in het werk gesteld worden om de aanwezigheid van de Heilige Geest te temperen. Zij zullen Mijn lijden aan het kruis en het belang van de noodzaak om redding te verwerven, loochenen, niettegenstaande deze aan iedereen gegeven wordt die het met Mij goedmaakt en die om Mijn barmhartigheid vraagt. Zij zullen Gods kinderen niet enkel leugens over Mij en Mijn Leer opdringen, zij zullen ook diegenen vervolgen die dergelijke leugens in vraag stellen.

Diegenen die de leider van Mijn Kerk van binnenuit aanvechten, zullen meedogenloos behandeld worden en er zal hen geen greintje barmhartigheid betoond worden. Diegenen van jullie die valse leerstellingen aannemen, van diegenen die zeggen dat zij Mijn Kerk vertegenwoordigen, en die in hun hart weten dat deze niet van Mij kunnen komen: Ik zal jullie dan hulp verlenen. Ik zal jullie troosten terwijl Ik jullie geleid. Jullie mogen de Waarheid nooit verloochenen of zwichten voor diegenen wier machtswellust ertoe leidt dat zij in Mijn naam zullen liegen, als zij dan op goede voet kunnen blijven staan met Mijn vijanden. Jullie geloof zal echt op de proef gesteld worden.

Ik kom nu om jullie de Waarheid te brengen, alleen al omdat jullie de Waarheid ontzegd zal worden. Wanneer dat gebeurt, zal jullie niet toegestaan worden om de Waarheid aan andere zielen, die niet kunnen overleven zonder, bekend te maken.

Bid om barmhartigheid voor jullie eigen ziel, en voor diegenen die door Mijn vijanden in ernstige dwaling gebracht zullen worden!

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie