Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

Ontvangen op dinsdag 17 september 2013

22.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God, de Allerhoogste, en het is je plicht om aan Gods oproep gehoor te geven. Jouw gehoorzaamheid is essentieel en je mag niet bang zijn voor de weerslagen die jou, als profeet van de Heer, zullen treffen.

Alle voorzegde gebeurtenissen werden in het begin vastgelegd en maken deel uit van Gods plan om het Verbond, om Zijn kinderen uiteindelijk te verzamelen, te voltooien zodat zij naar Zijn Goddelijke Wil in harmonie kunnen leven. De beslissende strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de Boze brengt met zich mee dat veel mensen, die zich hieraan blootstellen, door de zonde aangetast zullen raken en zich tegen hun broeders, die God trouw blijven, zullen keren.

Wanneer de strijd gestreden wordt, zullen er door de vijanden van God veel goddeloze wreedheden op Zijn geliefde kinderen uitgevoerd worden. Maar, zoals Ik jullie al eerder gezegd heb, kunnen zij niet verder gaan omdat zij de macht  niet bezitten om de mensheid te vernietigen, ook al menen zij van wel.

Troost jullie, jullie allemaal, want Mijn Vader zal tussenkomen in de goddeloze acties van diegenen die alle naties willen controleren, en Hij zal hen doodslaan – diegenen die het wagen Zijn kinderen te kwetsen. Veel arme zielen zullen tijdens deze vervolgingen lijden, maar Mijn Vader is steeds barmhartig. Aan Zijn macht kan niet geraakt worden. Zijn hand is almachtig. Hij kan Zijn vijanden te allen tijde verwerpen. Maar de voorzegde profetieën, en die moeten voor Mijn Tweede Komst plaatsvinden, zijn een realiteit. Deze zullen zich ontvouwen op een manier die wellicht niet voor iedereen van jullie duidelijk is, maar weet dit. Het gebed is jullie wapen. Het gebed zal jullie uitrusten met de wapenrusting die jullie nodig hebben om de Boze te verslaan. Het gebed zal de impact van oorlog, lijden en elke vorm van vervolging - door de vijanden van God aan het menselijk ras opgelegd - afzwakken. Het gebed zal jullie, en al diegenen voor wie jullie bidden, redden. Jullie gebeden zullen het kwaad vernietigen, en wanneer de Grote Dag aanbreekt, zullen jullie tranen van vreugde huilen bij het aanschouwen van de nieuwe generatie, de miljarden mensen die door jullie antwoord op Mijn oproep gered werden.

Hoewel Mijn boodschappen een mengeling van droefheid, angst en frustratie meebrengen, brengen deze ook hoop omdat ze veel bekering teweegbrengen. Het plan van Mijn Vader is de meesten van jullie onbekend. Dit is wat jullie moeten begrijpen: Zijn plan zal al Zijn vijanden vermorzelen. Door toe te staan dat al deze beproevingen plaatsvinden, zal Hij het menselijk ras ten slotte bevrijden uit haar slavernij aan de zonde. Wees geduldig! Wees kalm! Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede jullie eindelijk voor eeuwig toebehoren.

Ik kom juist omdat we solidair zijn – één heilige familie in het Koninkrijk van God. Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien. Ik kom om jullie de waarheid te brengen.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie