Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

Ontvangen op woensdag 18 september 2013

17.08 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. Het eerste oordeel moet vervuld worden en daarmee bedoel Ik dat Ik bij Mijn Tweede Komst iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, zal oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben. Mijn oordeel zal hard zijn want Mijn barmhartigheid zal in dat stadium reeds over de aarde uitgestort zijn.

Diegenen onder jullie die, door jullie afwijzing van Mij, tot op het einde opstandig blijven – niettegenstaande de waarheid jullie bekend gemaakt zal zijn – zullen van Mij verstoten worden. Jullie zullen Mijn barmhartigheid nooit aanvaarden, hoe Ik ook voor jullie redding pleit. Jullie loochening van en haat voor Mij zal jullie eeuwig lijden brengen, en Ik zal bittere en treurige tranen om jullie vergieten. O hoe zullen jullie hunkeren naar het comfort van de aarde, hoewel jullie je tijd daar verspilden met het najagen van zondige genoegens en macht, en waarbij jullie anderen onderdrukten. De wereld zal een reeds lang verloren paradijs lijken, terwijl jullie in de diepten van de duisternis om Mijn hulp schreeuwen.

Diegenen onder jullie die van Mij houden, maar van wie de ziel door zonde aangetast werd, moeten niet bang zijn, want Ik zal jullie door Mijn barmhartigheid verteren wanneer jullie erom vragen. Alle zondaars zullen gered worden zodra zij het in Mijn ogen weer goedmaken, ongeacht hoe zwaar hun zonden zijn.

De levenden, die Mij welgevallig zijn, zullen tot in Mijn glorieus Paradijs opgeheven worden. Dit omvat elke zondaar, elke geloofsovertuiging, elk ras, die tot Mij - Hun Redder, de Mensenzoon - geroepen hebben en al diegenen die Mij vragen hen te redden.

Ik zal de doden opwekken, zowel diegenen die in de diepten van het vagevuur gezuiverd werden, als diegenen die in de Hemel geduldig op de komst van deze Grote Dag aan het wachten zijn. De rest zal verbannen worden.

Jullie tijd op aarde werd door Mijn Vader bepaald en die dag is Mij nog onbekend, maar Ik zeg jullie dit. Jullie, van deze generatie, zullen verzameld en in Mijn Nieuw Paradijs opgenomen worden wanneer de Hemel en de aarde één worden. Er werd jullie de tijd gegeven om jullie voor te bereiden, maak er dus zekerheidshalve gebruik van, zodat jullie eeuwig leven kunnen hebben en het met jullie geliefden kunnen delen. Ik vraag jullie nu om al jullie dierbaren, jullie families, jullie vrienden en jullie natie aan Mij toe te wijden, zodat Ik hen met de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie