Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

Ontvangen op maandag 16 september 2013

16.20 u

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren – waaronder al diegenen die in Mij, de Schepper van alles wat bestaat, geloven - hebben het nagelaten om de mensheid voor te bereiden op de bestraffing waarmee zij geconfronteerd zullen worden als zij de dwaling van hun handelwijze niet erkennen.

Een verlangen te geloven dat ‘alles wel goed zal komen’ heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen niet in het bestaan van de hel geloven. Dat is een plaats waarheen mensen gaan die Mijn barmhartigheid, Mijn ingrijpen om zielen te redden, weigeren. Tenzij deze door verzoening uitgewist werd, zal de doodzonde zielen naar de afgrond van de hel voeren. Diegenen die mogelijk niet schuldig zijn aan doodzonde, maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan in een bestaan geloven dat door valse afgoden in hun hoofd gecreëerd en bedacht werd, hebben veel te vrezen.

Wijs Mij, jullie Schepper, af en jullie zullen je tegen Mij keren. Jullie zullen je afsluiten. Velen onder jullie zullen zich heftig tegen Mij verzetten, wanneer de waarheid over Mijn goddelijkheid aan jullie geopenbaard wordt, en niets van wat Ik doe, zal jullie voor het vuur van de hel behoeden. Ik kan elke goddelijke kracht aanwenden, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn barmhartigheid aan te nemen. Niets zal jullie helpen, enkel de gebeden van uitverkoren zielen. Dat betekent dat jullie Mijn gelaat nooit zullen zien. Eenieder die jullie vertelt dat het niet geeft als jullie Mijn bestaan niet erkennen, is aan het liegen. Enkel diegenen die Mij erkennen, en door de barmhartigheid van Mijn enige Zoon, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan. Als jullie een vriendelijke en liefdevolle ziel zijn, en Mij toch afwijzen – zelfs wanneer de waarheid jullie bekendgemaakt is – zullen ook jullie eveneens van Mij verstoten worden. Jullie zullen dan geen eeuwig leven hebben.

Ik verleen nu aan jullie allemaal het geschenk van de zuivering, maar in het bijzonder aan de atheïsten en de heidenen. Deze zuivering zal pijnlijk zijn, maar in veel gevallen zal het hun ogen openen voor de waarheid. Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen. Maar diegenen onder jullie, aan wie de Evangeliën geschonken werden en die van het bestaan van de Drie-ene God afweten, en die Mij nu afwijzen: tot jullie je omkeren en jullie je zonden weer goedmaken, is er weinig hoop voor jullie. Jullie moeten dus smeken om de zaligmaking van jullie ziel.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie