Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

Ontvangen op maandag 16 september 2013

16.20 u

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren – waaronder al diegenen die in Mij, de Schepper van alles wat bestaat, geloven - hebben het nagelaten om de mensheid voor te bereiden op de bestraffing waarmee zij geconfronteerd zullen worden als zij de dwaling van hun handelwijze niet erkennen.

Een verlangen te geloven dat ‘alles wel goed zal komen’ heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen niet in het bestaan van de hel geloven. Dat is een plaats waarheen mensen gaan die Mijn barmhartigheid, Mijn ingrijpen om zielen te redden, weigeren. Tenzij deze door verzoening uitgewist werd, zal de doodzonde zielen naar de afgrond van de hel voeren. Diegenen die mogelijk niet schuldig zijn aan doodzonde, maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan in een bestaan geloven dat door valse afgoden in hun hoofd gecreëerd en bedacht werd, hebben veel te vrezen.

Wijs Mij, jullie Schepper, af en jullie zullen je tegen Mij keren. Jullie zullen je afsluiten. Velen onder jullie zullen zich heftig tegen Mij verzetten, wanneer de waarheid over Mijn goddelijkheid aan jullie geopenbaard wordt, en niets van wat Ik doe, zal jullie voor het vuur van de hel behoeden. Ik kan elke goddelijke kracht aanwenden, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn barmhartigheid aan te nemen. Niets zal jullie helpen, enkel de gebeden van uitverkoren zielen. Dat betekent dat jullie Mijn gelaat nooit zullen zien. Eenieder die jullie vertelt dat het niet geeft als jullie Mijn bestaan niet erkennen, is aan het liegen. Enkel diegenen die Mij erkennen, en door de barmhartigheid van Mijn enige Zoon, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan. Als jullie een vriendelijke en liefdevolle ziel zijn, en Mij toch afwijzen – zelfs wanneer de waarheid jullie bekendgemaakt is – zullen ook jullie eveneens van Mij verstoten worden. Jullie zullen dan geen eeuwig leven hebben.

Ik verleen nu aan jullie allemaal het geschenk van de zuivering, maar in het bijzonder aan de atheïsten en de heidenen. Deze zuivering zal pijnlijk zijn, maar in veel gevallen zal het hun ogen openen voor de waarheid. Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen. Maar diegenen onder jullie, aan wie de Evangeliën geschonken werden en die van het bestaan van de Drie-ene God afweten, en die Mij nu afwijzen: tot jullie je omkeren en jullie je zonden weer goedmaken, is er weinig hoop voor jullie. Jullie moeten dus smeken om de zaligmaking van jullie ziel.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

donderdag 19 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

Boodschap: Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

woensdag 18 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. 

Boodschap: Bid dit bijzonder kruistochtgebed om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken

woensdag 18 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag dat jullie allemaal dit bijzonder kruistochtgebed bidden om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Boodschap: Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

dinsdag 17 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. 

Boodschap: Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat nu klaar.

zondag 15 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat klaar. Mijn strijdmacht is gevormd. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

zaterdag 14 september 2013

O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste kinderen.

Boodschap: De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

zaterdag 14 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.

Boodschap: Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn Hart zijn

vrijdag 13 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart snakt naar de wereld en naar iedereen die erin leeft, en Ik beloof jullie dat Ik er alles aan zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen

woensdag 11 september 2013

Mijn kind, Mijn Hart is verstrengeld met dat van Mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van grote smart waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.

Boodschap: Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden

dinsdag 10 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weten jullie niet dat, doordat er meer van jullie Mijn boodschappen volgen, jullie door diegenen gekweld zullen worden, die Mijn stem tot zwijgen willen brengen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie