Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat nu klaar.

Ontvangen op zondag 15 september 2013

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat klaar. Mijn strijdmacht is gevormd. Zij zullen nu aangroeien en overal uitdijen, de vele zielen naar wie Ik smacht met zich meebrengend. Aan deze strijdmacht werden door Mij grote genaden verleend, en door de kracht van de Heilige Geest zullen zij de vlam van het Christendom brandend houden en zullen zij tot op de laatste dag de fakkel van de waarheid dragen. Zij zullen het Licht van God tot in de donkerste hoek brengen, en terwijl de geloofsafval Mijn Kerk op aarde verslindt, zullen zij de ogen van miljoenen openen voor het ware Woord van God. Ik verleen hen dit kruistochtgebed om hen te helpen Mij hun trouw te beloven.

Kruistochtgebed (121) ‘Trouwbetuiging aan de strijdmacht van Jezus’

Verenigd met Uw Heilig Hart houden wij stand, lieve Jezus.
 
Wij spreken met gezag het ware Woord van God.
Wij zullen tot aan de uiteinden der aarde gaan
om de waarheid uit te dragen.
 
Wij zullen nooit enige nieuwe, valse leer,
een andere dan wat U ons zelf geleerd hebt,
in Uw naam aanvaarden.
 
Wij zullen oprecht, trouw en standvastig blijven in ons geloof.
 
Wij zullen diegenen, die U verraden,
met liefde en mededogen behandelen,
in de hoop dat zij terug tot U zullen komen.
 
Wij zullen vastberaden, maar geduldig, zijn
met diegenen die ons in Uw naam vervolgen.
 
Wij zullen de hele weg naar Uw Nieuw Paradijs zegevierend bewandelen.
 
Wij beloven dat wij U, door onze pijn en ons lijden,
al die verdwaalde zielen zullen bezorgen,
die naar Uw liefde snakken.
 
Aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld a.u.b.,
zodat we in het Nieuw Tijdperk van Vrede één familie kunnen worden,
verenigd in liefde voor U. Amen.

Ga, Mijn restleger, in de wetenschap dat jullie al de hulp en genaden geschonken zullen worden om in deze laatste, heilige missie op aarde te slagen, zodat Ik al Gods kinderen van het aardoppervlak kan plukken en hen naar Mijn Nieuw Paradijs kan brengen.

Jullie Jezus

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie