Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

Ontvangen op maandag 16 september 2013

16.20 u

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren – waaronder al diegenen die in Mij, de Schepper van alles wat bestaat, geloven - hebben het nagelaten om de mensheid voor te bereiden op de bestraffing waarmee zij geconfronteerd zullen worden als zij de dwaling van hun handelwijze niet erkennen.

Een verlangen te geloven dat ‘alles wel goed zal komen’ heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen niet in het bestaan van de hel geloven. Dat is een plaats waarheen mensen gaan die Mijn barmhartigheid, Mijn ingrijpen om zielen te redden, weigeren. Tenzij deze door verzoening uitgewist werd, zal de doodzonde zielen naar de afgrond van de hel voeren. Diegenen die mogelijk niet schuldig zijn aan doodzonde, maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan in een bestaan geloven dat door valse afgoden in hun hoofd gecreëerd en bedacht werd, hebben veel te vrezen.

Wijs Mij, jullie Schepper, af en jullie zullen je tegen Mij keren. Jullie zullen je afsluiten. Velen onder jullie zullen zich heftig tegen Mij verzetten, wanneer de waarheid over Mijn goddelijkheid aan jullie geopenbaard wordt, en niets van wat Ik doe, zal jullie voor het vuur van de hel behoeden. Ik kan elke goddelijke kracht aanwenden, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn barmhartigheid aan te nemen. Niets zal jullie helpen, enkel de gebeden van uitverkoren zielen. Dat betekent dat jullie Mijn gelaat nooit zullen zien. Eenieder die jullie vertelt dat het niet geeft als jullie Mijn bestaan niet erkennen, is aan het liegen. Enkel diegenen die Mij erkennen, en door de barmhartigheid van Mijn enige Zoon, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan. Als jullie een vriendelijke en liefdevolle ziel zijn, en Mij toch afwijzen – zelfs wanneer de waarheid jullie bekendgemaakt is – zullen ook jullie eveneens van Mij verstoten worden. Jullie zullen dan geen eeuwig leven hebben.

Ik verleen nu aan jullie allemaal het geschenk van de zuivering, maar in het bijzonder aan de atheïsten en de heidenen. Deze zuivering zal pijnlijk zijn, maar in veel gevallen zal het hun ogen openen voor de waarheid. Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen. Maar diegenen onder jullie, aan wie de Evangeliën geschonken werden en die van het bestaan van de Drie-ene God afweten, en die Mij nu afwijzen: tot jullie je omkeren en jullie je zonden weer goedmaken, is er weinig hoop voor jullie. Jullie moeten dus smeken om de zaligmaking van jullie ziel.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden

zondag 8 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden. Deze gebeden worden door Gods kracht geschonken en er zijn grote wonderen aan verbonden.

Boodschap: Mijn heilig Woord mag niet veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt

zaterdag 7 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alles in het werk blijf stellen om door deze boodschappen de wereld de hand te reiken, laten nog veel toegewijde volgelingen van Mij het na om Mijn hand aan te nemen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden

vrijdag 6 september 2013

Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus

vrijdag 6 september 2013

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat Mijn Zoon stierf om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij aan het Beest. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden

donderdag 5 september 2013

Mijn kind, toen zij de doornenkroon op het Heilig Hoofd van Mijn Zoon zetten, was dat niet alleen om een verschrikkelijke, lichamelijke foltering toe te brengen, het was ook om iets duidelijk te maken.

Boodschap: Geen enkele gewijde dienaar van Mij mag iemand in Mijn naam veroordelen

donderdag 5 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe weinigen van diegenen die in God geloven, of die Mij als de Mensenzoon aannemen, houden oprecht van Mij. 

Boodschap: Ik breng geschenken stapsgewijs, al naargelang de zuiverheid van de ziel

woensdag 4 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, aanwezig in nederige zielen, zal onmiskenbaar worden wanneer Mijn nieuw geschenk over elk van diegenen, die op dit moment in de wereld leven, uitgestort wordt.

Boodschap: Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap.

dinsdag 3 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen om overal ter wereld mensen, die Mij uit hun leven geschrapt hebben, toe te roepen om terug tot Mij te komen. 

Boodschap: Weten jullie niet dat momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is?

maandag 2 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de woede toeneemt tegen deze profetieën, Mijn profetieën, die aan de wereld gegeven worden om jullie allemaal voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit.

Boodschap: Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren

zondag 1 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op de aarde rondliep en de tempels van God binnentrad om de waarheid te verkondigen, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie