Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

Ontvangen op zaterdag 14 september 2013

16.10 u

O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste kinderen.

Ik ben de Moeder van God, maar Ik ben ook de Moeder van al Gods kinderen daar Ik plechtig beloofd heb om hen in hun moment van laatste redding bij te staan. Mijn Zoon gaf Mij, toen Hij Mij kroonde bij Mijn kroning in de Hemel, het gezag om de Moeder van de twaalf stammen te worden – de twaalf naties in het Nieuw Jeruzalem. Voordat die dag aanbreekt, zal Ik, als de Moeder van de Verlossing, overal naar zielen op zoek gaan en hen naar Mijn Zoon toe trekken. Ik help Hem bij deze zware taak en net zoals Mijn Hart in het Zijne vervlochten zit, zit het ook vervlochten in het hart van diegenen die oprecht van Mijn Zoon houden.

Als jullie Moeder, houd Ik van al Gods kinderen. Ik voel voor ieder van jullie dezelfde liefde als elke moeder voor haar kroost voelt. Ik zie Gods kinderen alsof ze allemaal net kleine kinderen waren. Ik voel hun pijn. Ik lijd met Mijn Zoon wanneer Hij de zondaars bekijkt, die de liefde die Hij voor hen heeft, afwijzen. Hoe breekt Hij zich het hoofd over hen en hoeveel tranen ween Ik nu omdat Ik de erbarmelijkheid van de mens, door de verspreiding van de zonde, zie toenemen. Toch leeft er nog steeds veel liefde in de wereld. Wanneer deze zuiver is, zal die liefde de duisternis weerstaan en, als een lichtbaken, zal ze de zielen naar zich toe trekken. Dat is de manier waarop God zal werken om de mensheid te verlichten. Hij zal de liefde van diegenen die van Hem houden, gebruiken om Hem de zielen van de overigen te bezorgen.

Mijn taak bestaat erin om zoveel mogelijk zondaars de kans te bieden hun ziel te redden. Ik doe dat door de verschijningen, die bijgewoond worden wanneer Ik verschijn, om overal het geloof van de zondaars te doen ontbranden. Ik doe dat nu door de Medaille van Verlossing te verstrekken. Mijn kind, zoals Ik je gezegd heb, moet deze medaille door jou, en gebaseerd op Mijn instructies aan jou, aan de wereld ter beschikking gesteld worden. Deze instructies worden enkel aan jou bekend gemaakt. Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan. Dat zal dan tot de redding van miljoenen leiden.

Dank jullie, kinderen, om jullie hart voor Mij, jullie Moeder, open te stellen en om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid, gehoorzaamheid te betonen.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Boodschap: De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

maandag 30 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Boodschap: Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

zaterdag 28 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

Boodschap: God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

donderdag 26 september 2013

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

woensdag 25 september 2013

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Boodschap: De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Boodschap: Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

Boodschap: Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

dinsdag 24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

maandag 23 september 2013

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Boodschap: Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen

Boodschap: Er zullen vier imperiums oprijzen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

zaterdag 21 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie