Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

Ontvangen op maandag 25 november 2013

17.25 u

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Het lawaai zal oorverdovend zijn als de vijanden van God Zijn Lichaam overnemen en het ontheiligen. Ze zullen jubelen en grote afkondigingen uitschreeuwen, die overal gehoord zullen worden, want dit zal een gebeurtenis zijn die veel hardnekkige tegenstanders en gewezen vijanden van de Kerk van Mijn Zoon zal overhalen. Elk soort van nieuwe verklaring betreffende de betekenis van het heilig Woord van Mijn Zoon zal uit haar mond stromen. Elke leugen, listig gecamoufleerd zodat deze zinnig lijkt, zal gebruikt worden om Gods kinderen in deze nieuwe, gerenoveerde kerk te lokken. Elke zonde zal gerechtvaardigd worden zodat meer buitenstaanders in de tempels van God verwelkomd zullen worden, tot er uiteindelijk binnen haar muren complete verwarring te zien zal zijn.

Terwijl ze de Kerk van Mijn Zoon steen voor steen afbreken, zullen diegenen die Mijn Zoon nog resten, gedwongen zijn deze te ontvluchten. Elk argument, elk gebaar en elk verweer dat diegenen voorhouden, die aan de Kerk van Mijn Zoon trouw blijven, zal weggewuifd worden. Dit zal een stilzwijgende kruisiging zijn, net zoals deze die Mijn Zoon onderging toen Hij leed met weinig meer dan wat zacht gejammer. De stemmen van diegenen die de waarheid zullen blijven verkondigen, zullen geen publiciteit in de media krijgen. Geen aandacht. Zelfs als zij erin slagen hun stem te laten horen, zullen ze daarvoor gedemoniseerd worden.

Ik dring er bij al diegenen die van Mijn Zoon houden, en die beseffen dat deze tekenen voorzegd werden op aan, dat zij Mijn Zoon moeten blijven dienen. In plaats van te strijden voor hun geloof en trouw te blijven aan Mijn Zoon zullen veel priesters weglopen. Anderen zullen zich niet gewonnen geven, en zij zullen al diegenen die naar de ware aanwezigheid van Mij Zoon zoeken, voorzien van het Brood des Levens.

De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben. Wanneer ze dat bereikt hebben, zullen ze vervolgens de troon voorbereiden waarop de Antichrist zal zetelen.

Bid, bid, bid, dat diegenen van jullie, die de waarheid kennen, in staat zullen zijn om troost te bieden aan diegenen die enorm zullen lijden doordat de grootste geloofsafval ooit – die de Kerk van Mijn Zoon, Jezus Christus, zal verslinden – zich voor jullie ontvouwt.

Mijn verdriet is groot en Mijn Hart is bezwaard door de verdorven misleiding die zelfs diegenen zal treffen, die zielsveel van Mijn Zoon houden. Hun lijden zal het grootste van allemaal zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie