Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

Ontvangen op zondag 17 november 2013

14.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Ik wil dat zij allen, vooral diegenen die niet in God geloven, Mij zien en voor het eerst naar Mij toe lopen. Zij zijn Mijn eerste bekommernis en Ik vertel hun dit: Jullie kennen Mij niet. Jullie zien Mij niet. Jullie willen niet in Mij geloven, maar Ik houd van jullie. Ik wil dat jullie tot Mijn Koninkrijk behoren zodat Ik jullie allemaal kan overladen met de geschenken van Mijn Nieuw Paradijs, Mijn nieuwe wereld, Mijn nieuw begin. Ik wil dat jullie, jullie gezin, jullie familieleden en vrienden eendrachtig zijn, met Mij en heel de mensheid. Jullie moeten wachten tot aan de grote gebeurtenis, de dag waarop de wereld door Mijn stralen zal schitteren en gedurende vijftien minuten stil zal blijven staan. Wanneer jullie dat zien en het meemaken, moeten jullie niet bang zijn. Weet bovendien dat Mijn liefde goddelijk is, en dat van die dag af de wereld onherkenbaar zal veranderen.

Probeer niet van Mij weg te lopen, want Ik kom met goed nieuws. Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden. Ik kom om alle kwaad in de wereld te vernietigen door iedereen het bewijs van Mijn bestaan te verschaffen. Wanneer dit jullie gegeven wordt, moeten jullie Mij toestaan om jullie voor te bereiden op het eeuwig leven dat Ik beloofde. Het eeuwig leven is een leven waarin jullie met lichaam en ziel voor eeuwig met Mij samen zullen leven. Ik zal jullie uit jullie lijden verlossen en de pijn verdrijven die jullie moeten doorstaan vanwege het bestaan van Satan, en hij zal voor de eeuwigheid verbannen worden.

Wijs Mij niet af want Ik wil jullie niet verliezen! Ik Ben jullie redding. Ik Ben de waarheid. Ik Ben jullie geliefde Jezus Christus, en Ik zal Mij weldra eindelijk aan de wereld bekendmaken en in het bijzonder aan diegenen die niet in Mij geloven.

Jullie Jezus 

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie