Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

Ontvangen op zaterdag 30 november 2013

15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. Ik zal, dat beloof Ik, elke persoon opzoeken en proberen om hen naar Mijn goddelijke Barmhartigheid te trekken. Ik verlang Mijn aanwezigheid, Mijn liefde en Mijn mededogen aan elk van hen kenbaar te maken. Mijn tranen die Ik jou, Mijn kleintje, op dit moment laat zien, worden vergoten om diegenen die Mijn goddelijke tussenkomst zullen afwijzen, en die zich daardoor halsoverkop in een vacuüm van verdorven misleiding zullen storten.

Mijn Passie zal thans herbeleefd worden, aangezien Mijn Lichaam aan een nieuwe geseling het hoofd zal moeten bieden wanneer de heidenen – die met een valse schijn van vrede, liefde en nederigheid zullen komen opzetten – Mijn Kerk met de voeten treden voordat ze deze kruisigen. De wijzen van geest zullen de waarheid kennen. De oorlog zal bitter zijn en de hoofdprijs, die door het leger van Satan nagestreefd wordt, zullen de zielen van al Gods kinderen zijn.

De zielen van de gelovigen zullen zijn eerste doelwit zijn, en daarop zal hij al zijn energie richten. Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt. De ongelovigen zijn voor Satan van weinig belang, want hun ziel heeft hij reeds voor zich gewonnen en ze bieden weinig uitdaging voor hem. Mijn Vader zal niet aan de kant staan om op deze verschrikking, die voorzegd werd, toe te kijken. Elk wonder, elke oproep vanuit de Hemel en elke tussenkomst zal gezien worden naarmate de eindstrijd – de grootste geestelijke oorlog aller tijden – zich ontvouwt.

Diegenen die met intelligentie geboren zijn, zullen wat de waarheid betreft niets wijzer zijn, want ze zullen de realiteit van hun schepping door middel van menselijke logica analyseren. Diegenen die met een zuivere liefde voor God in hun hart geboren zijn, zullen de waarheid aannemen, zelfs als deze hen in verwarring brengt, omdat hun hart God toebehoort en zij gezegend zullen zijn met de gave van onderscheiding. Diegenen die het Woord van God en het ingrijpen van Mijn Vader om zielen te redden, bestrijden en die proberen te verhinderen dat Hij zielen behoudt, zullen streng geoordeeld worden.

Terwijl de strijd om zielen doorgaat, moeten jullie je altijd tot Mij wenden en Mij vragen om jullie te ondersteunen, te beschermen en te troosten. Wanneer jullie met Mij zijn, zullen jullie deze vreselijke troosteloosheid verdragen met een kalmte die jullie zal verbazen. Maar als jullie niet op Mij kunnen vertrouwen en jullie niet volledig aan Mij kunnen overgeven, zullen jullie het bijna onmogelijk vinden om met deze beproevingen – die jullie in Mijn Kerk te wachten staan – om te gaan, zo pijnlijk zullen deze zijn.

Jullie mogen nooit vergeten dat God almachtig is en dat Satan deze oorlog om zielen niet kan winnen. Jammer genoeg zullen velen niet sterk genoeg staan in hun geloof of niet over het vermogen beschikken om de misleiding, die zij in Mijn naam het hoofd zullen moeten bieden, te herkennen en zij zullen nooit in staat zijn om zich voor Mijn aangezicht te verlossen.

Dat zijn de zielen die Mij op dit moment zo’n bittere smart bezorgen.

Jullie Jezus

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie