Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

Ontvangen op zaterdag 23 november 2013

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Satan is niet in staat lief te hebben, maar hij is in plaats daarvan zelfingenomen met wat hij meent dat zijn macht en grootsheid zijn. Wanneer hij zielen teistert, is het eerste wat hij doet de liefde in de ziel vernietigen. Zodra hij dat bereikt, zal hij die ziel een vreselijke haat bijbrengen en het is deze haat die verdeeldheid veroorzaakt. Door haat ingegeven verdeeldheid en meningsverschillen kunnen tot wanhopige daden leiden, die door de ene ziel verricht worden tegen een andere. Deze van haat vervulde daden kunnen heel vaak tot een verschrikkelijke wreedheid en zelfs moord leiden. In zielen die zich voor de duivel openstellen, wordt de zonde van hoogmoed ingeprent, en dat heeft een meedogenloze ambitie en hebzucht tot gevolg. Maar waar er liefde is, is er Gods aanwezigheid.

De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen. Liefde is niet egoïstisch. Liefde is mild, vergevingsgezind en niet bezoedeld door de zonde van hoogmoed. Jullie moeten elk dag aan God om de gave van liefde vragen, en wanneer dit jullie gegeven wordt, gebruik het dan als jullie wapenrusting tegen haat. Liefde trekt, wanneer deze in een zuivere ziel aanwezig is, haat aan van die zielen die God uit hun leven verbannen hebben. Zij kunnen het Licht van God – dat uit de ziel van diegenen straalt, die vervuld zijn van Gods liefde - niet verdragen.

Ga nu heen, in de wetenschap dat de liefde gebruikt moet worden om de ziel van diegenen die Mijn hulp hard nodig hebben, bij te staan. Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om de gave van liefde.

Kruistochtgebed (129) ‘Om de gave van liefde’

O God, vervul mij a.u.b. met Uw liefde.
 
Help mij de gave van liefde te delen
met al diegenen die Uw barmhartigheid nodig hebben.
 
Help mij meer van U te houden.
 
Help mij al diegenen te beminnen
die Uw liefde nodig hebben.
 
Help mij Uw vijanden lief te hebben.
 
Laat de liefde waarmee U mij gezegend hebt,
gebruikt worden om het hart te overspoelen
van iedereen met wie ik in contact kom.
 
Help mij om met de liefde die U in mijn ziel stort,
alle kwaad te overwinnen, zielen te bekeren
alsook de duivel en al die verdorven vertegenwoordigers van hem,
die de waarheid van Uw heilig woord trachten te vernietigen,
te verslaan. Amen.

Ik Ben liefde. Wanneer jullie oprecht van Mij houden, zal Ik jullie met meer liefde overstelpen en met deze liefde zullen jullie Mij dan helpen om de wereld te redden.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie