Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

Ontvangen op zondag 24 november 2013

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. Hierdoor zullen miljarden mensen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten.

Door deze grote Daad van Barmhartigheid breng Ik het geweldige nieuws van de glorieuze belofte, waarop Mijn Tweede Komst – die kort na de Waarschuwing zal volgen – Gods plan voor Zijn kinderen zal voltooien. Alle zielen zullen het geschenk van Mijn barmhartigheid krijgen, maar niet iedereen zal het aannemen. Aan diegenen die het niet aannemen, zal maar een korte tijd gegeven worden om te beslissen wat voor soort leven zij willen. Zij kunnen voor één kiezen waarin zij met lichaam en ziel in Mijn Nieuw Paradijs een volwaardig en volmaakt leven zullen leiden, of voor één zonder God. Diegenen die beseffen wat het is dat Ik hen aanbied, mogen een dergelijk geschenk nooit van de hand wijzen. Nochtans zullen diegenen die Mij afwijzen er tevreden mee zijn zich in duisternis te wentelen, in de overtuiging dat het er niet toe doet. Wat zij niet weten, is dat zij een verschrikkelijke pijn zullen voelen wanneer zij definitief van Mij gescheiden zijn. Zij zullen zich in een pikzwarte afgrond bevinden, waar zij niets zullen zien. Zij zullen over niets beschikken. Alles wat zij zullen voelen, zal een laaiend vuur zijn dat hen als een zwaard zal doorklieven, en dat zij voor eeuwig te verduren zullen krijgen.

De scheiding van God trad op toen Lucifer Adam en Eva door de zonde van hoogmoed verleidde. De zonde van hoogmoed is de wortel van alle zonden, en één die de mens aan Satan bindt. Wanneer Ik kom om Mijn troon op te eisen, zal deze scheiding er niet meer zijn. Diegenen die voor Mij, met Mij en in Mij zijn, zullen zich eendrachtig verenigen. Maar op de dag dat Ik eindelijk kom en waarop Ik de wereld zal oordelen, zullen diegenen die zich van Mij afgescheiden hebben en die Mij zullen blijven afwijzen, het definitieve einde ervaren waardoor Ik niet langer aanwezig zal zijn. Waardoor Ik niet in staat zal zijn om hen troost te bieden. Om hen terug te trekken. Ze zullen dan, samen met het Beest en al zijn demonen, eeuwige pijn en lijden ondergaan in het vuur van de hel.

Ik wil jullie niet bang maken, schokken of jullie geen leed berokkenen, maar opdat jullie de gevolgen begrijpen, moet Ik jullie de waarheid vertellen. Zovelen van jullie geloven niet in de hel. Jullie geloven er niet in omdat jullie al zolang misleid zijn. Hemel, hel en vagevuur bestaan. Op de laatste dag zullen er nog maar twee bestaansvormen zijn – het Nieuw Paradijs, wanneer Hemel en aarde één worden en de afgrond, wat de hel is.

De waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar zonder de waarheid te kennen, kunnen jullie je bestemming niet kiezen.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie