Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

Ontvangen op woensdag 20 november 2013

14.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. Ik verlang dat jullie met de genaden die Ik jullie schenk, in ruil zullen helpen om Mij de zielen te bezorgen van diegenen die Mijn Hart breken.

Ik moet vragen dat jullie de pijn doorstaan, die jullie ten gevolge van de scheiding van de mensheid met Mij, Jezus Christus, zullen voelen. Deze zal veroorzaakt worden door het schisma in Mijn Kerk op aarde. Door dit lijden in volledige onderwerping te aanvaarden, kan Ik de greep overwinnen, die de Boze uitoefent op diegenen die te zwak zijn om het ware Woord van God te verkondigen. Jullie moeten nooit bang zijn voor deze missie, want die is aan de wereld gegeven door de edelmoedigheid van Mijn geliefde Vader. Hij wil Zijn schepping gewoonweg ongerept terugwinnen om niet één kind van Hem te verliezen.

Denk bij om het even wie jullie geselen, jullie bespotten of jullie vervolgen, aan de straf die over al diegenen komt, die in Mijn gelaat spuwen. Jullie moeten dan, de beschimpingen negerend, vurig bidden voor elk van deze arme zielen. Wees edelmoedig van hart en jullie zullen met de Heilige Geest vervuld worden waardoor jullie aan de zijde van Mijn strijdmacht zullen strijden om de wereld te redden van het kwaad. Jullie moeten dus met liefde en vertrouwen wachten, en dan zal Ik jullie grote zegeningen brengen.

De hoop mag nooit uit angst opgegeven worden. Angst mag jullie nooit blind maken voor de taak die van jullie verlangd wordt, zodat wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, niet één ziel in enige twijfel gelaten zal worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben. Kom samen! Verenig jullie! Breng alle zielen in Mijn barmhartige armen! Om Mij hierbij te helpen, om Mij te helpen alle zielen te verzamelen en te verenigen, moeten jullie dit bijzondere kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (128) ‘Om alle zielen te verzamelen en verenigen’

Liefste Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen,
om de wereld in Uw armen samen te brengen
en U de zielen aan te bieden,
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 
Sterk ons met de gave van de Heilige Geest
om ervoor te zorgen dat de vlam der waarheid al diegenen overspoelt,
die van U gescheiden geraakt zijn.
 
Verenig alle zondaars
opdat aan iedereen elke kans op verzoening gegeven wordt.
 
Schenk ons allen de kracht
om vastberaden bij Uw heilig Woord te blijven
wanneer we gedwongen worden om de waarheid,
die door de allerheiligste Evangeliën aan de wereld verkondigd werd,
te verwerpen.
 
Wij blijven in U, met U en voor U,
elke stap van deze tocht, onze tocht naar zaligheid. Amen.

Wees in vrede! Vertrouw op Mij! Laat al jullie gebeden aan Mijn voeten achter en Ik zal gehoor geven aan elk verzoek dat tot Mij gericht wordt om iedere ziel, van wie de naam aan Mij voorgelegd wordt, te redden.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie