Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Op die dag zal Ik de levenden ophalen

Ontvangen op dinsdag 19 november 2013

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. Dat is hoe velen van diegenen die als Christenen geboren zijn, en die Mij afgevallen zijn, Mij nu zien. Ik Ben van weinig belang, en toch zullen ze onvrijwillig tot Mij roepen wanneer ze in de problemen zitten, want dat is hun tweede natuur.

Waarom, o waarom, kunnen ze Mij niet aanvaarden? Wat heeft de mens van Mij gescheiden? Waarom zijn Mijn gewijde dienaren er niet in geslaagd om hen tot Mij te brengen? Mijn lijden is vandaag de dag hetzelfde als dat het tijdens Mijn Passie was, en nu zullen diegenen die Mij trouw gebleven zijn Mij binnenkort in de steek laten. Zij zullen dat doen omdat ze hun opvatting over wie Ik juist ben en wat Mijn Verbond werkelijk inhoudt, opnieuw zullen beginnen te evalueren – allemaal ten gevolge van de komende ketterijen.

In Mijn Kerken zal alle eerbetoon aan Mij teruggebracht worden tot louter een hoofdknik in Mijn richting. Ze zullen niet langer een kniebuiging maken voor Mijn Tabernakels. Ze zullen niet buigen of knielen voor Mij, noch zullen ze bidden voor Mijn Lichaam op het kruis, want het zal niet Mijn beeltenis zijn waarvan hen gevraagd zal worden het te vereren. Ik zal gegeseld en belachelijk gemaakt worden. Mijn woorden zullen veranderd worden in de meest eigenaardige omhaal van woorden, en de waarheid over Mijn kruisdood zal er uitgesmeten worden.

Momenteel is Mijn Tegenwoordigheid nog steeds op aarde. Jullie mogen Mij niet verlaten, want wanneer jullie dat wel doen, zal Mijn Licht gedoofd worden en zullen jullie door de duisternis overspoeld worden. Slechts diegenen die Mij trouw blijven, kunnen Mijn vlam aanhouden en wanneer het Licht van Mijn Kerk op aarde tot gewoon maar een zwak schijnsel teruggebracht is, dan zal vanuit de Hemel de laatste oproep gehoord worden. Op die dag zal Ik de levenden ophalen. De rest zal samen met de vijanden van God, aan wie zij hun trouw schonken, achtergelaten worden. Daarna zullen zij geen enkele vreugde meer ervaren.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Boodschap: Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

zaterdag 16 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie