Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

Ontvangen op zaterdag 16 november 2013

22.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

Iedereen, ongeacht wie zij zijn, zal deze ongeëvenaarde openbaring van Mij ervaren, die op gezag van Mijn Vader gezegend is. De Verlichting van het Geweten zal veel pijn met zich meebrengen omdat de smart die de verdwaalde zielen zullen ervaren zodanig zal zijn, dat zij niet in staat zullen zijn de schok te verdragen. Overmand door verdriet zullen velen flauwvallen en ineenzakken. Maar zij zullen beseffen hoezeer hun ziel eerst gelouterd moet worden voordat zij klaar zijn om Mijn Eeuwig Paradijs te betreden. Deze mensen zullen dan weten wat er van hen verwacht wordt, en zij zullen na de Grote Gebeurtenis gedurende enige tijd boeten. Veel mensen zullen denken dat zij aan het dromen zijn. Sommigen zullen denken dat dit het einde van de wereld is, maar dat zal het niet zijn. Het zal echter de laatste waarschuwing zijn die aan de mensheid gegeven zal worden, om hen te helpen het voor God goed te maken.

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen en zij zullen dankbaar zijn voor het bewijs dat hun gegeven zal worden aangaande het bestaan van hun Schepper. Sommigen zullen gewoon ineenkrimpen van Mijn Licht en dit zal hen een ongelooflijke pijn bezorgen, en zij zullen zich verbergen en zich afwenden zonder een greintje wroeging in hun ziel. Zij zullen Mijn tussenkomst loochenen. Wanneer zij Mijn stralen van barmhartigheid ervaren, zal de rest zich dan verheugen, want deze zielen zullen zo dankbaar zijn Mijn aanwezigheid te aanschouwen, dat zij zonder moeite en met een verlangen naar Mijn bijzijn, wat buiten hun bereik zal liggen omdat dit niet het moment zal zijn waarop de poorten naar Mijn Nieuw Paradijs geopend worden, tot Mijn Licht aangetrokken zullen worden. En dus zullen ze dan, als Mijn leerlingen, boete moeten doen namens die zielen die Mijn hand van barmhartigheid zullen afwijzen.

Na het grootse ingrijpen van God, om de mensheid de kans te geven zich op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, zal de wereld zich veel vragen stellen. Sommigen zullen in hun ziel zo veranderd zijn, dat zij veel tijd zullen wijden aan het helpen bekeren van diegenen die zij uit de misleiding willen helpen redden. Anderen zullen berouwvol zijn, en het zal enige tijd duren voor zij de betekenis van hun opvoering tot Mij ten volle begrijpen en er veel aandacht aan zullen besteden om zich met Mij te verzoenen.

De vijanden van God zullen vervolgens ontkennen dat de Waarschuwing ooit plaatsvond, en zij zullen miljoenen wijsmaken dat het een kosmisch gebeuren was, waarbij het licht van de zon de hele planeet overviel door een eenmalige gebeurtenis, veroorzaakt door de beweging van de aarde om haar as. Niets zou verder van de waarheid kunnen staan. En terwijl zij al deze oorzaken naar voren brengen, zullen zij ontkennen dat God bestaat en velen van Mij wegvoeren. Jammer genoeg zullen velen niet naar Mij terugkeren en enkel door Gods tussenkomsten, waarbij Hij gedwongen zal zijn Zijn vijanden te straffen om hen terug tot bezinning te brengen, kunnen zielen gezuiverd worden.

Wees dankbaar voor deze weldaden, want zonder dit Godsgeschenk zullen zeer weinig mensen in staat zijn de poorten van het Paradijs binnen te gaan!

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie